Download

Rádioamatérsky software pre operačný systém Linux, môžete nájsť na anonymnom FTP serveri UAKOM UMB Banská Bystrica na adrese ftp://sunsite.uakom.sk/pub/linux/apps/ham.
 
Ak viete o nejakom užitočnom, voľne šíriteľnom (freeware, shareware) software pošlite nám o tom správu na adresu szr@stonline.sk
.
 
Zaujímavý software a súbory, ktoré si môžete stiahnúť z našej siete:

Názov súboru

Popis

Veľkosť

SD-OMAC_ver1.3.zip Vyhodnotenie preteku OMAC z SD logu .ALL 640kB
1051.zip Slovenská knižnica pre Logger32 ver. 3.20 32kB
logger32_po_slovensky.htm Popis inštalácie slovenčiny do Logger32 3.20 2kB
OM0512.GIF Mapa OM siete PR od Petra OM3PV k 31.12. '05 15kB
 HFProp.exe FB program pro predpoveď šírenia KV od G4ILO 1047 kB
HFPropCZ.zip Stručný český manuál od OK2SWD
(podrobný anglický návod je v HFProp.exe)
Rozzipované súbory skopírujte do jedného adresára
185 kB
dxcc.zip Zoznam zemí DXCC k 1.1.2004 od OM3JW 29kB
Itupx.zip Zoznam rozdelenia rádioamatérskych prefixov 10kB
PED.zip Slovenská ver. 5.17 od OM5NU + man. SK&CZ 288kB
pvtoadi2.arj Vylepšená ver. prevod LogPlus/ADIF od  OK2PAD 88 kB
lp-adif.zip Program na prevod LogPlus/ADIF od OK2PAD 154 kB
Logger32.pdf Logger32 Help (klikni pravým tlač.+ Uložiť cieľ ako) 3493 kB
Mgr2002.txt Zoznam QSL manažérov za rok 2002 52 kB
OM_MAR03.gif Mapa OM siete PR od Petra OM3PV k 10.3. 2003 13 kB
obsah.zip Obsah časopisov AMA a Rádioamatér - obsah.xls 65 kB
antc.exe Program na výpočet rozmerov anténneho couplera 19 kB
dxcc.zip Prehľad CFM/WKD zemí DXCC na jednotlivých p. 32 kB
wwloc.zip Určenie lokátora zo zemepis. súradníc a naopak 69 kB
wlogconv.zip Prevod LOG formátov (ADIF, CT, NA, TR log...) 119 kB
MapaSR.zip Mapa SR, okresne znaky, PSČ+ďaľšie užit.inform. 758 kB
ped519.zip PED 5.19 UFB contest tréner simul.CW pileup s CT 119 kB
vped106.zip SSB - Voice Pileup Trainer. (DOS) Vped Ver.1.06 190 kB
pp104.zip SSB - Pileup Player for Windows (min.400MHz PC) 134 kB
rufz31!.exe CW pileup tréner od DL4MM 201 kB
pileup110.exe CW pileup tréner od G4ZFE 161 kB
morsct10.zip Veľmi dobrý učiteľ morseovky - Morse CW Trainer 276 kB
bde_setup.exe Borland Database Engine je nutná pre BV od DF3CB 3900 kB
bv7_setup.exe BV beta ver. 7 prog. pre tlač QSL lístkov od DF3CB 1400 kB
smith.zip Výpočet prispôsobovacích obvodov 193 kB
WSJT100.ZIP WSJT - MS pomocou zvukovej karty ver. 1.0 5100 kB
minidb.zip Mini dB-Rechner Version 1.2a - čarovanie s dB 168 kB
807updt.zip Update UFB denníka Logger na ver. 8.07 460 kB
vusc.zip VUSC - VHF/UHF/SHF Contest Log ver. 3.15 720 kB
vusc_manual.zip Manual k VUSC denniku ver. 3.15 73 kB
dxatlas.zip UFB pomôcka DXmana,WAZ,ITU mapy, Gray Line 1053 kB
MMANA05E.exe Antenny analyzator od Maka JE3HHT, ver. 0.5E 710 kB
loc1208.exe Ver. 12.08 LOGu Locator Atalanta od OK1DUO 484 kB
yvcq121.zip Auto CQ- hlasová pamäť pre Win95/98/NT F1-F12 180 kB
yvcw2_3.zip CW program pre Win95/98/NT 383 kB
yvf121.zip DSP filter pre Win95/98/NT 393 kB
dspfl111.exe UFB DSP filter od JE3HHT 225 kB
czmmsstv.zip Český help k SSTV prog od JE3HHT - MMSSTV 13 kB
MMSSTV10.exe MMSSTV - UFB program pre SSTV od JE3HHT 1120 kB
dspfl111.exe Výborný DSP filter z dieľne JE3HHT 220 kB
709Full.zip Logger - Excelentný LOG ver. 7.09 1938 kB
KSM_0_9.zip Kenwood Smart Memory - čítanie a update pamäť. kanálov pre Kenwood TS-570S/D,TS-870S,TS-950S 403 kB
RadioMaster2000Update.zip Update pre nižšie uvedený software, vrátane inštrukcií.. 130 kB
RadioMaster2000Trial V10.zip Prg na ovládanie profi TCVRov fy Kenwood pomocou PC, určený hlavne pre TS570. 4147 KB
wlogconv.zip Prg na konverziu medzi kontestovými formátmi logov 119 kB
w95290.zip Excelentný SSTV prg pre OS Windows 3781 kB
digipan6.exe UFB Program pre PSK31 pre OS Windows, ver. 1.6D 586 kB
gcmwin23.zip Great Circle Map, prg na tvorbu mapy veľkých štvorcov ver. 2.3 718 kB
sunzip.exe Šetrič obrazovky zobrazujúci svetový čas a grey line... 357 kB
vusc.zip Kontestový denník pre VHF/UHF od OK1DIX 714 kB
loc1204.exe Ver. 12.04 LOGu Locator Atalanta od OK1DUO 469 kB
key_om4aq.zip Program pre AT89C2051 - el. klúč, dávač OM4AQ, 2/2000 1 kB
cw_kluc_pic.zip Program pre PIC16F84 - el. CW klúč od J. Gombár, 2/2000 97 kB
vqlog21a_d1.zip VQ LOG ver. 2.1a D1    - LOG pre VHF/UHF/SHF/SAT 1308 kB
vqlog21a_d2.zip VQ LOG ver. 2.1a D2     prevádzku. 1369 kB
vqlog21a_d3.zip VQ LOG ver. 2.1a D3    1370 kB
vqlog21a_d4.zip VQ LOG ver. 2.1a D4    Všetky súbory nahraj do jedného 1366 kB
vqlog21a_d5.zip VQ LOG ver. 2.1a D5    adresára a rozbaľ. Pre inštaláciu 1331 kB
vqlog21a_d6.zip VQ LOG ver. 2.1a D6    spusti setup.exe... 1361 kB
vqlog21a_d7.zip VQ LOG ver. 2.1a D7    1362 kB
vqlog21a_d8.zip VQ LOG ver. 2.1a D8   874 kB
yplog40.zip YPLOG od VE6YP (7.5 2000) 1632 kB
loc93.arj LOG program Locator ver. 9.3 verzia pro real mode 123 kB
loc1203.exe LOG program Locator ver. 12.03 (9.5. 2000) protected mode 464 kB
netl027.exe VKV kontestový denník Netlog - česká verzia 232 kB
netl027en.exe VKV kontestový denník Netlog - anglická verzia 223 kB
qy4.zip QuickYagi - Yagi Designer / Analyzer / Optimizer 234 kB
parabol.zip Návrh parabolických ANT 1419 kB
hhlpr12.zip HamHelper, Užitočná pomôcka pre hamov 712 kB
cwget100.zip Dekóder morzeovky 634 kB
trxm208p.zip Ovládací SW pre veľa druhov TRXov 4757 kB
trtty135.zip Program pre RTTY a PSK31 pomocou zvukovej karty 1071 kB
winrlc.zip Výpočet VF filtrov 671 kB
hamu2000.zip Ham University2k, výuka morzeovky + testy pre skúšku v USA 1327 kB
winorbit Winorbit 3.6. - program pre SATelitnú prevádzku 499 kB
antenna.zip Výpočet vlnovej dĺžky pre drôtové antény 27 kB
bandaid3.zip Dobrá pomôcka pre DXing 171 kB
code092.zip Učiteľ CW 24 kB
hfprop.zip Výpočet max. vzdialenosti QSO pre dané podmienky 31 kB
jpole.zip Výpočet rozmerov antény J 19 kB
lwacr.zip Výpočet dlhodrátových ant. 37 kB
morse.zip Generátor morzeovky 43 kB
morser.zip Výuka morzeovky 7 kB
qsl20.zip Tlač štítkov na QSLe 61 kB
radio.zip Icona rádia pre Windows 360 B
terra50z.zip Program zobrazujúci čas na jednotlivých kont. sveta 78 kB
netlog.exe VKV kontestový denník Netlog 551 kB
loc1196.exe Denník Locator od OK1DUO 402 kB
denzsv67.exe ZSV - staničný denník od OK1ZSV 1431 kB
manzsv67.exe Manuál k denníku ZSV 216 kB
qs1-43.zip QuickScore, Kontestový denník 384 kB
beru.dat Datový súbor pre QuickScore 3 kB
Pathfinder3.exe Vyhladávač QSL info na internete  UFB pre DXmanov 1576 kB
ma.zip Morse academy - výuka morzeovky 161 kB
atten_22.zip Výpočet Pí a T útlmových článkov 31 kB
grid1232.zip GridSquared v 1.2 - Výpočet lokátora 2050 kB
ctmodoki.zip CQWW CW simulator 35 kB
btl151.zip Sound Blaster (BTL)  RTTY Program 66 kB
rgmgr21d.zip Kenwood Rig Manager & Controller   424 kB
win7p.zip Win7Plus (7Plus for Windows) 68 kB
dtmff110.zip CTCSS & DTMF Generator/Decoder 113 kB
Opclog2.zip OPCLOG for Windows - denník 515 kB
pkt523ep.zip PKT5MON v523-5   PacketMonitor 330 kB
insjv71.zip JVFAX7.1 Excelentný prog. pre SSTV 527 kB
sm410.zip Super Morse - UFB učiteľ morzeovky 149 kB
QslMake.zip Program na návrh QSL listkov 1254 kB
qrate.zip Prg. pre zisťovanie hod. s najviac QSO 15 kB
609log.zip Logger - Excelentný denník - LOG 2324 kB
majak_6m.txt Zoznam majákov v pásme 6m 16 kB