Inštalácia slovenčiny do denníka Logger32
Attila OM5FA

Najskôr v krátkosti o programe:

- Logger32 združuje vedenie denníku, ovládanie rádiostanice, okrem klasických druhov prevádzky umožňuje aj digitálnu a družicovú prevádzku, prepojenie na DX cluster, sledovanie NCDXF majákov, počuvanie paket siete a iné funkcie.

- Program je voľne šíriteľný!!!

- Je určený pre OS Win98, 2000, ME a XP.

- Inštalácia: Je potrebné v PC mať nastavený základný jazyk slovenčinu !!!!

- Z adresy http://logger32.net/program.html treba stiahnúť základný súbor
Full Version of Logger32 version 3.2.0
Nainštalovať uvedený program (v angličtine) a nakopírovať do hlavného adr.
(napr. C:\Program Files\Logger32) súbor 1051.dll.
Po spustení Logger32 sa už ohlási po slovensky.

- Upozornenie:
tento 1051.dll súbor je funkčný len s verziou 3.2 !

V preklade som musel ponechať niektoré anglické pojmy - názvy, lebo pre nedostatok miesta v programe som nemohol použiť ani o písmeno dlhšie výrazy.

S vďakou príjmem návrhy - pripomienky, ktoré potom podľa možnosti zapracujem
do prekladu budúcej verzie. Návrhy, pripomienky a otázky adresujte na:
om5fa_adresa.GIF (2812 bytes)

VY 73! Ati/OM5FA