Packet rádio

Packet rádio ?
Packet rádio a internet
Mapy siete PR
Literatúra o PR
Linky na zaujimávé stránky o PR


Packet rádio ?

Keď si preložíme slová packet a radio, voľným prekladom by nám vzniklo niečo ako balíkové rádio ;-)) , prípadne rádio v balíku ;-)))) , no v skutočnosti je to samozrejme trochu inak...

Definícia by mohla znieť asi takto: "Packet rádio je celosvetový digitálny komunikačný systém slúžiaci na prenos správ, informácii a údajov, ktoré sú rádioamatérskeho charakteru".

Samotný názov Packet radio je odvodený z toho, že dáta sú prenášané po častiach (akoby v balíkoch), v rámcoch, ktoré sa tiež nazývajú paketmi.

Sieť PR pozostáva z veľkého množstva uzlov - nódov (bezobslužných staníc), ktorých úlohou je zabezpečiť prenos dát medzi dvoma uživateľmi kdekoľvek v dosahu siete. Koncovými uživateľmi sú okrem samotných rádioamatérov i bezobslužné stanice - mailboxy (BBS), DX-clustery a ďaľšie informačné databázy.

Packet rádio sa dá použiť na:
- spojenie typu klávesnica - klávesnica medzi dvoma rádioamatérmi
- prevádzku s BBS (mailboxy, prenos správ, elektronická pošta)
- DX-cluster
- prenos súborov
- družicová komunikácia

Komunikácia uživateľov s nódom siete PR prebieha na tzv. uživateľských vstupoch. Každý nód má minimálne jeden takýto vstup (obvykle v pásme 144 MHz, alebo 433 MHz). Na jednom uživateľskom vstupe môže súčasne pracovať viac užívateľov. Súčasne v tomto prípade znamená to, že nód komunikuje simultánne so všetkými pripojenými úživateľmi (daného nódu) na jednej frekvencii. Programovými a technickými prostriedkami je zaistené, že pri prípadnej kolízii viacerých úživateľov, alebo pri rušení sa opakovaním zabezpečí bezchybná komunikácia medzi uživateľmi. To je zaručené súborom presne definovaných pravidiel, ktoré sa spolu nazývajú protokol. V rádioamatérskej praxi sa najviac osvedčil protokol AX.25, ktorý je vlastne prevzatý a upravený protokol používaný v počítačových sietiach - X.25. Nódy komunikujú so susednými nódmi na vyhradených frekvenciách - linkách. Na tieto frekvencie nemá uživateľ priamy prístup a slúžia výhradne na komunikáciu v sieti PR.

späť na začiatok

Packet rádio a internet

PR i internet sú celosvetové digitálne siete, ktoré slúžia na prenos informácii. Možno povedať, že packet rádio je vlastne "rádioamatérskym internetom". Hlavný rozdiel je v prenosových rýchlostiach oboch sietí a v druhu informácii.
V sieti PR sa takmer výhradne používajú bezdrôtové - rádiové prepojenia jednotlivých nódov. Vzhľadom na maximálnu povolenú šírku pásma používanú na rádioamatérskych pásmach sú prenosové rýchlosti liniek medzi jednotlivými uzlami relatívne pomalé. Preto je možné používať sieť PR  hlavne na prenos informácii, ktoré sú v textovej forme, "natiahnutie" Web stránky by po takýchto pomalých linkách trvalo neskutočne dlho. Navyše v prípade kolízií, alebo rušenia môže byť skutočná rýchlosť vzhľadom na nutnosť opakovaného prenosu i niekoľko násobne nižšia, ako je maximálna rýchlosť. Z 1200 Bd na uživateľskom vstupe sa razom môže stať 300 Bd i menej. Ďaľším podstatným rozdielom je to, že PR je výhradne rádioamatérska sieť. Informácie v tejto sieti sú rádioamatérskeho charakteru, zatiaľ čo internet je zdrojom širokého spektra informácii.

Vďaka tomu, že uživateľ PR sa na nód pripája bezdrôtovo - rádiovým spojením na najbližší nód, nepotrebuje platiť poplatky za telefón, ako je to v prípade pripojenia uživateľa internetu komutovanou linkou. Uživateľ PR tiež neplatí žiadne poplatky providerovi, jednoducho sa pomocou svojej rádiovej stanice pripojí na na najbližší nód a je pripojený.
PR je prakticky zadarmo, zatiaľ čo za internet sa musí platiť (mesačne cca 500 až 1500 Sk). Veľkou výhodou PR je i to, že ho môžeme používať napr. i na chate. Postačí k tomu prenosná rádiostanica napr. Alinco DJ180, modem a notebook. Základnou podmienkou preto, aby ste mohli použivať PR je, že musíte samozrejme vlastniť rádioamatérsku koncesiu. Pre prevádzku PR stačí ak vlastníte koncesiu aspoň v najnižšej rádioamatérskej triede - D.


späť na začiatok

Mapy siete PR

Peter OM3PV zozbieral informácie o celej sieti PR v Európe. Výsledkom jeho niekoľkoročnej práce sú veľmi pekné, prehľadné mapy siete PR:

new1.gif (26402 bytes) Mapa siete PR Slovenska
new1.gif (26402 bytes) Mapa siete PR strednej Európy
new1.gif (26402 bytes) Mapa siete PR západnej Európy
new1.gif (26402 bytes) Mapa siete PR severozápadnej Európy
new1.gif (26402 bytes) Mapa siete PR severovýchodnej Európy
new1.gif (26402 bytes) Mapa siete PR juhovýchodnej Európy
new1.gif (26402 bytes) Mapa siete PR juhozápadnej Európy
 
new1.gif (26402 bytes) Mapa Európskych DX clustrov siete PR
    
download.gif (6248 bytes) Všetky uvedené mapy si môžete stiahnúť zbalené do jedného súboru:
mapy_pr.rar - 292 kB, alebo ako samorozbalovací RAR archív mapy_pr.exe - 302 kB.

späť na začiatok

Literatúra o PR

Bolo vydaných niekoľko kníh zaoberajúcich sa problematikou PR:

Radek Václavík, Pavel Lajšner: Packet Radio od A skoro až do Z
Karel Frejlach: Praktická příručka pro paket - radio
Karel Frejlach: Digitální rádioamatérsky provoz


Množstvo užitočných informácii o packet rádiu môžete nájsť i v časopise Rádiožurnál SZR, Amatérske rádio, Radio,... a v zborníkoch z rádioamatérskych stretnutí.

späť na začiatok

Linky na zaujímavé stránky o PR

Ak sa zaujímate o PR, určite by ste si mali pozrieť stránky Technika provozu PR, ktorých autormi sú Pavel OK2UCX a Radek OK2XDX.
Odkazy na ďaľšie zaujímavé stránky o PR

consbar.gif (5595 bytes)