Podporte 1 percentom mladých rádioamatérov

Iste si mnohí pamätáte na bývalé OL kurzy, ktorými prešla veľká väčšina súčasných slovenských rádioamatérov. Tak ako v minulosti, aj dnes tieto kurzy organizujeme a finančne podporujeme preto, aby sme deťom a mládeži umožnili a uľahčili prístup k nášmu hobby. Ak chcete priamym spôsobom podporiť tohtoročný kurz mladých rádioamatérov, máte možnosť tak urobiť prostredníctvom vyhlásenia o poukázaní 1 percenta svojej dane pre SZR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže, čo je práve tento kurz.
Vlani sa nám podarilo získať z 1 % vyše 15.000 Sk, za čo všetkým darcom ďakujeme. Ide o slušný slovenský priemer. SZR poskytol na kurz v roku 2002 dotáciu vo výške 50 tisíc Sk. Inak tomu nebude ani tento rok.
Obraciame sa preto na všetkých členov SZR so žiadosťou o podporu týchto aktivít formou poukázania 1 % dane.
Všetky potrebné tlačivá môžete už predvyplnené získať na sekretariáte SZR alebo si ich stiahnuť tu. Termín je do 30. apríla 2003.

Roman Kudláč, OM3EI
sekretár SZR

Potrebné tlačivá (download):
Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane - odporúčaný vzor
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov