OK VHF Club srdečně zve na

XI. Mikrovlnné a EME setkání

které se koná ve dnech 12. až 14. dubna (apríla) 2002 na chatě TJ STUDNICE ve Studnicích u Nového Města na Moravě a je zaměřené na problematiku mikrovlnných pásem a provozu EME.

Program setkání:
Pátek 12. dubna:
-příjezd účastníků setkání, měření zařízení účastníků setkání

Sobota 13.dubna:
-technické a provozní přednášky z tématikou mikrovln a EME provozu
-měření zařízení účastníků setkání

Neděle 14.dubna:
odjezd účastníků setkání.

Během setkání bude možnost měření parametrů zařízení a antén pro mikrovlnná pásma.
Měřené parametry: výkon, spektrální čistota, šumové číslo zařízení a PSV antény.

Informace a přihlášky:

František STŘIHAVKA - OK1CA
Kuttelwascherova 921
198 00 PRAHA 9
e-mail: ok1ca@ges.cz
tel. 0723 - 287549

Závaznou objednávku
ubytování je třeba zaslat nejpozději do 30.3.2002 na adresu OK1CA.


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA:

Jméno: …………………………………Příjmení:……………………………………………………………...

Značka: ……………………… Značky dalších účastníků:...............……………………….…

Závazně objednávám ubytování na :

Pátek 12. dubna

 

  Sobota 13. dubna

 

 

Podpis: …………………………………..

 

Poznámka:

Závazná přihláška proto, protože v minulých letech někteří přihlášení nestornovali své objednávky a akce se nezúčastnili. Tím nebylo možno uspokojit požadavky dalších účastníků, kteří měli seriózní zájem o účast.. Takováto nestornovaná přihláška alespoň čtrnáct dní před konáním akce bude mít za následek, že při příštím ročníku nebude u případného takového hříšníka přihláška registrovaná jako závazná a v případě naplnění kapacity jinými zájemci nebude takováto osoba ubytována.

Organizační výbor semináře

Záväznú prihášku si môžete pre vytlačenie stiahnúť na PC ako dokument MS Wordu - prihl_w6_w95.doc - 11 kB (Word 6 a 95), alebo prihl_w2k.doc - 20 kB (Word 2000).