Telegrafia a súťaže

 

Rádioamatérstvo má rôzne podoby – vysielanie a príjem na KV a VKV, rádiový orientačný beh, družicová a EME prevádzka, technická a konštruktérska činnosť, digitálne druhy prevádzky, športová telegrafia... Vo väčšine z týchto činností je možné nájsť spoločný bod záujmu. Tým je morzeova abeceda, po našom telegrafia.

 

Hoci telegrafia už nie je podmienkou pre získanie koncesie, stále má svoj význam a opodstatnenie. O jej neklesajúcej obľube svedčí aktivita na pásmach.

 

Rádioamatéri majú špeciálnu disciplínu priamo zameranú na rozvíjanie znalosti telegrafie až do neuveriteľných rýchlostí. Poznáme ju pod názvami rýchlotelegrafia, športová telegrafia a v súčasnosti je najčastejšie označovaná ako HST, čiže High Speed Telegraphy.

 

Aj v rýchlotelegrafii sa prejavuje súťaživosť človeka. IARU každoročne organizuje majstrovstvá sveta v rýchlotelegrafii, vo viacerých krajinách prebiehajú národné šampionáty. V minulosti sa takéto súťaže organizovali aj na Slovensku. Dôkazom toho sú aj výborné výsledky, ktoré naši telegrafisti dosahovali na medzinárodnej úrovni. Spomeniem napríklad Jana Kováča, OM2IB, Paľa Vanka, OM5RM, Rasťa Hrnka, OM3BH a ďalších.

 

Medzi slovenskými rádioamatérmi sa v ostatnom čase rozprúdili diskusie o potrebe znovuoživenia tejto činnosti. Prezídium SZR sa preto rozhodlo podporiť tieto aktivity formou dlhodobej súťaže a od 1.1.2010 vyhlasuje OM RufzXP Toplist.

 

OM RufzXP Toplist

Cieľom súťaže je podporovať rozvoj športovej telegrafie a zdokonaľovanie sa v príjme telegrafných značiek. Súťaž začína 1. januára 2010 a môžu sa jej zúčastniť všetci OM rádioamatéri. Súťažné podmienky a kategórie sú zhodné s originálnymi podmienkami RufzXP Toplistu.

 

Kategórie OM Rufz Toplistu:

A – dievčatá vo veku do 16 rokov

B – chlapci vo veku do 16 rokov

C – juniori ženy, vek do 21 rokov

D – juniori muži, vek do 21 rokov

E – ženy

F – muži

G – seniori ženy, vek nad 40 rokov

H – seniori muži, vek nad 40 rokov

I – seniori muži, vek nad 50 rokov

 

V tabuľke Toplistu sa uvádza poradie stanice, jej značka alebo poslucháčske číslo, počet dosiahnutých bodov a dosiahnutá rýchlosť. Ako podklad pre zostavenie OM Rufz Toplistu budú slúžiť tabuľky medzinárodného Rufz XP Toplistu vedené na stránke http://www.rufzxp.net, na ktorej si môžete stiahnuť aj program pre súťaž.

 

Po ukončení príjmu urobí program vyhodnotenie a pripraví správu o výsledku. Pred odoslaním správy je potrebné vo formulári „User information“ uviesť osobné údaje – volaciu značku, dátum narodenia, pohlavie, meno a priezvisko. Pre aktualizáciu OM Rufz XP Toplistu je potrebné zaslať správu nielen vyhodnocovateľovi RufzXP Toplistu na adresu score@rufzxp.net, ale aj na adresu vyhodnocovateľa OM RufzXP Toplistu: om1kw@om1kw.com.

 

Ďalšie súťaže

Ďalším krokom by malo byť zorganizovanie súťaže(í) v rýchlotelegrafii. Či sa to podarí a v akom horizonte, zostáva v rukách zainteresovaných rádioamatérov, ochotných pre to niečo urobiť. Že sa tu otvárajú dvere pre prácu s mládežou, netreba snáď ani pripomínať.

 

Využite túto súťaž ako motiváciu na zdokonalenie sa v telegrafii. Našou snahou je zatraktívniť telegrafiu medzi začínajúcimi rádioamatérmi a ponúknuť im pri učení aj určitú formu zábavy.

 

Popis programu RufzXP