Ako získať dotáciu od SZR

 

Jednou z úloh rádioamatérskej organizácie je podporovať aktivity, z ktorých má prospech väčšina alebo aspoň veľká skupina rádioamatérov. Za týmto účelom rozbehol SZR v roku 2004 grantový program poskytovania dotácií. Program určuje priority, na ktoré SZR poskytne finančné prostriedky. Medzi tieto priority patrí organizovanie kurzov, súťaží, stretnutí, odborných seminárov, vydávanie odborných publikácií, propagácia rádioamatérstva na verejnosti, zriaďovanie, prevádzkovanie a údržba prevádzačov, paketových nódov, majákov a podobne. Podstatné je, aby aktivita mala celoslovenský alebo regionálny charakter. Čiže nemá význam žiadať o dotáciu na klubové aktivity ako sú kontesty, rôzne príležitostné prevádzky, expedície, klubové stretnutia atď.

 

V roku 2008 prišli dve žiadostí o dotáciu. SZR podporil obidve – letný kurz rádioamatérov (organizoval RK OM3REU) a rádioamatérske stretnutie v Turanoch (oragnizoval RK OM3KHE).

 

Boli sme pripravení podporiť viac projektov, ale bohužiaľ, viac ich neprišlo. Je to škoda. Pritom sekretariát SZR ponúkal pomoc pri spracovaní žiadostí, aby táto nutná administratíva nebola tým, čo potenciálnych žiadateľov odradí.

 

Pre rok 2009 SZR opäť vyhlasuje program na poskytovanie dotácií. Jeho podmienky sa nezmenili a nájdete ich v Rádiožurnále 5/08 a na stránke www.hamradio.sk. Uzávierky žiadostí sú 25.2.2009 a 25.5.2009. Tlačivo žiadosti vám na požiadanie zašle sekretariát SZR, kam sa môžete obrátiť aj v prípade, že máte nejaké nejasnosti. Telefón: 02/6224 7501, e-mail: szr@szr.sk.

 

Grantový program SZR vám môže pomôcť uskutočniť projekty, na ktoré ste doposiaľ nemali dostatok finančných prostriedkov. Okruh aktivít, na ktoré sa vzťahuje, je dostatočne široký, aby pokryl celé spektrum rádioamatérskej činnosti. Využite túto možnosť.

 

 

Podmienky pre poskytovanie dotácií z prostriedkov SZR (.doc)

 

Formulár žiadosti (.doc)