Diplom Slovenské hrady a zámky – aktivátor

 

Diplom bude vydaný bez poplatku každému rádioamatérovi či rádioklubu, ktorý preukázateľne pracoval z 25 rôznych lokalít platných do diplomu Slovenské hrady a zámky podľa jeho podmienok. Platia aktivácie od 1.1.1993 na všetkých KV, VKV a UKV pásmach, všetkými druhmi prevádzky, neplatia spojenia cez pozemné prevádzače. Lokalita bude uznaná, ak z nej bolo urobených minimálne 25 QSO. Doplňovacie nálepky budú vydané bez poplatku za 50, 100 a za každých ďalších 50 lokalít. Zároveň bude každoročne v prvom čísle RŽ zverejnený Top list aktivátorov, vytvorený na základe hlásení aktuálneho stavu aktivovaných lokalít vydavateľovi, vždy k 31.12. príslušného roka. Vydavateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie denníka pre kontrolu. Žiadosti o diplom sa posielajú vo forme výpisu v tvare: referenčné číslo, lokalita, značka, dátum, čas od – do, počet QSO, pásma, módy. Správnosť výpisu musia podpisom potvrdiť dvaja rádioamatéri. Žiadosť musí obsahovať aj podpísané čestné prehlásenie. Vzhľadom na to, že diplom, nálepky či hlásenia nie sú spoplatnené, vydavateľ uprednostňuje zasielanie žiadostí e-mailom na adresu: daras@minv.sk