Slovenský zväz rádioamatérov


Sídlo: Mlynská 4, 90031 Stupava, tel: 0905 533719, e-mail: szr(zav)szr.sk
ústredný vysielač OM9HQ - správy každý štvrtok o 17,00 SEČ (jar, jeseň) a o 16,00 SEČ (zima) na 3768 kHz ±QRM


Slovenský zväz rádioamatérov (SZR) je dobrovoľná, záujmová, právne a ekonomicky samostatná organizácia, ktorá združuje záujemcov o rádioamatérsku činnosť. Pôsobnosť organizácie je na území Slovenskej republiky.

Prezidentom SZR je Roman Kudláč, OM3EI, 1. viceprezidentom Štefan Horecký, OM3JW, 2. viceprezidentom Branislav Daráš, OM2FY.
Členmi prezídia sú Jozef Kalocsányi, OM5CD (predseda KV komisie), Rastislav Hrnko, OM3BH (predseda VKV komisie), Jozef Šimeček (predseda komisie ROB), Stanislav Uličiansky, OM8ST (predseda komisie ARES), Stanislav Barónik, OM8AQ (člen), Jozef Vojtek, OM6AM (člen), Jaroslav Kubíček, OM1II (člen) a Ondrej Briatka, OM4DW (člen).
Revízna komisia SZR: Róbert Oravec, OM1UW (predseda), Vincent Suchánek, OM7AT (člen), Peter Fabian, OM2CW (člen).
Sekretárom SZR je Roman Kudláč, OM3EI.

Členstvo v SZR je individuálne. Členom SZR sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorý požiada o členstvo zaslaním prihlášky a zaplatí členský príspevok. Dokladom členstva je členský preukaz SZR a zaplatený členský príspevok na daný rok.

Výška členského do SZR:
koncesionári
nekoncesionári
Riadne členské
20,00 €
15,00 €
Dôchodcovia, študenti nad 18 r.
15,00 €
10,00 €
Mládež do 18 r.
5,00 €
5,00 €

Koncesionár = rádioamatér s vlastným rádioamatérskym povolením

Členské môžete zaplatiť:

- platbou z mobilného zariadenia pomocou QR kódu:

- bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK91 0200 0000 0001 1333 3012. Do poznámky k platbe uveďte: "Členské SZR" a vašu značku alebo meno.

- poštovým peňažným poukazom U, na ktorom vyplníte číslo účtu IBAN: SK91 0200 0000 0001 1333 3012, adresáta: Slovenský zväz rádioamatérov, Mlynská 4, 90031 Stupava a do správy pre prijímateľa uveďte "Členské SZR" a vašu značku alebo meno. Predtlačenú poukážku vám na požiadanie zašle sekretariát SZR.

- v hotovosti, každý utorok od 15,00 do 17,00 hod. v sídle zväzu v Stupave na Mlynskej ul. 4


Prihláška do SZR

Stanovy SZR

Organizačný poriadok SZR

Programové zameranie SZR

Štatút revíznej komisie SZR

Zasadnutia prezídia SZR

Vyúčtovanie dotácie MŠ

Aktívni športovci ROB do 23 rokov

Zjazdy SZR