Slovenský zväz rádioamatérov


Zjazdy Slovenského zväzu rádioamatérov:


9. zjazd SZR - rok 2018

   Uznesenie zjazdu

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie8. zjazd SZR - rok 2014

   Uznesenie zjazdu

   Správa o činnosti

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie

   Zápisnica zo zjazdu7. zjazd SZR - rok 2010

   Uznesenie zjazdu

   Správa o činnosti

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie

   Zápisnica zo zjazdu6. zjazd SZR - rok 2006

   Uznesenie zjazdu

   Správa o činnosti

   Správa o hospodárení

   Správa revíznej komisie

   Zápisnica zo zjazdu