SD-SNP ver.1.0
Rado OM6KW
 

Program SD-SNP je určený na zápis spojení v Preteku k výročiu SNP,
okrem toho po preteku skontroluje denník na jednoduché chyby ako sú napr. preklepy,
pretek vyhodnotí a vygeneruje TXT súbor, ktorý sa potom pošle vyhodnocovateľovi.
 
Program je nadstavbou na kontestový denník SD od EI5DI.
Preto sa dá spustiť iba v adresári, kde je nainštalovaný denník SD.
Program nastaví do CW pamätí (F2, F4, F6) kód pre 1. a 2. etapu.
 
1, Inštalácia programu

Stiahnutie programu SD-SNP ver. 1.0 (cca 3,9 MB).
Zozipovaný súbor obsahuje manuál a súbor SD-SNP.EXE, ktorý je treba skopírovať do adresára, kde je nainštalovaný denník SD.
Program je spustiteľný na operačných systémoch Windows 2000, XP a Vista.
Súčasná verzia programu má problémy s Windows 98/95/ME, dá sa prevádzkovať iba v režime zobrazenia na celú obrazovku, inak program mrzne.
Nedá sa spustiť pod operačným systémom MS-DOS.
 
Poznámka:
O kontestovom denníku SD, jeho vlastnostiach a konfigurácii uverejnenil Jarda OK1HDU niekoľko článkov na stránke 599.cz - doporučujem prečítať si.
SD je freeware (zdarma) a najnovšiu verziu si môžete stiahnuť z http://www.ei5di.com .
SD-SNP manuál sa môže niekomu zdať zbytočne podrobný, no vďaka tomu budú môcť SD-SNP používať aj menej PC zdatní užívatelia...
 
2, Používanie programu

Ak už ste niekedy použili denník SD na zalogovanie preteku, alebo ste v ňom aspoň nakonfigurovali vašu volaciu značku, adresu a porty kliknite
sem.

Ak ste ešte doteraz nemali SD spustený ani raz prečítajte si aj nasledujúce riadky.
V tom prípade treba pred prvým spustením SD-SNP spustiť najskôr SD a nakonfigurovať ho...

 

sd-snp28.jpg (53776 bytes)
 
Zadanie názvu súboru, napr. POKUS123 :-)
 
sd-snp29.jpg (97213 bytes)
 
Zobrazí sa okno so zoznamom pretekov, treba dať Escape.
 
sd-snp30.jpg (62775 bytes)
 
Vybrať si typ kontestu napr. 11.
 
sd-snp31.jpg (52045 bytes)
 
Vybrať si typ kontestu napr. G.
 
sd-snp32.jpg (8995 bytes)
 
Vybrať si mód.
 
sd-snp33.jpg (10276 bytes)
 
Vybrať si napr. MIX (tzn. CW aj SSB).
 
sd-snp34.jpg (11767 bytes)
 
Bude sa dať urobiť QSO s tou istou stanicou na CW a aj SSB ? Napr. Y
 
sd-snp07.jpg (12365 bytes)
 
Nastavenie portu pre kľučovanie CW prvej rádiostanice.
 
sd-snp08.jpg (11998 bytes)
 
Nastavenie portu pre kľučovanie CW druhej rádiostanice (druhú rádiostanicu nemám, preto = 0)
 
sd-snp09.jpg (11631 bytes)
 
Nastavenie portu pre komunikáciu/ovládanie 1. rádiostanice (nastavujete iba ak používate CAT interfejs)
 
sd-snp10.jpg (11941 bytes)
 
Nastavenie portu pre komunikáciu/ovládanie 2. rádiostanice (nastavujete iba ak používate CAT interfejs)
 
sd-snp39.jpg (29003 bytes)
 
Pre korektné ukončenie programu sa používa klávesová skratka Alt-X, alebo napíšte QUIT.
 
sd-snp40.jpg (46796 bytes)
 
Na uzatvorenie tohto okna stlačtne nejakú klávesu...

Teraz môžete pokračovať prvým spustením SD-SNP podľa tohoto návodu...