SD-SNP ver.1.0
Rado OM6KW
 

 
3, Spustenie a obsluha SD-SNP
 
sd-snp02.jpg (53820 bytes)
 
Po spustení programu treba zadať kategóriu, PSČ, rok narodenia, iniciciály, použité zariadenie a výstupný výkon.
 
sd-snp03.jpg (53970 bytes)
 
Zadanie názvu súboru do ktorého sa bude ukladať kontestový denník.
 
sd-snp04.jpg (93608 bytes)
 
Výber template súboru pre pretek SNP - Enter.
 
sd-snp05.jpg (52905 bytes)
 
Na ďaľšej obrazovke treba iba potvrdiť Y, takže Enter.
 
sd-snp06.jpg (8995 bytes)
 
Výber módu, ktorým budete vysielať.  (mód sa dá počas preteku prepínať príkazmi CW a SSB, ak používate CAT prepínanie je automatické)
Ak zadáte mód SSB nasledujúce obrazovky pre konfiguráciu portov sa vám nezobrazia.
 
sd-snp07.jpg (12365 bytes)
 
Nastavenie portu pre kľučovanie CW prvej rádiostanice.
 
sd-snp08.jpg (11998 bytes)
 
Nastavenie portu pre kľučovanie CW druhej rádiostanice (druhú rádiostanicu nemám, preto = 0)
 
sd-snp09.jpg (11631 bytes)
 
Nastavenie portu pre komunikáciu/ovládanie 1. rádiostanice (nastavujete iba ak používate CAT interfejs)
 
sd-snp10.jpg (11941 bytes)
 
Nastavenie portu pre komunikáciu/ovládanie 2. rádiostanice (nastavujete iba ak používate CAT interfejs)
 
sd-snp11.jpg (11415 bytes)
 
Nastavenie SD súboru pre komunikáciu s konkrétnou rádiostanicou (prípadne sa nastaví na NONE ak napr. nepoužívate CAT)
 
sd-snp12.jpg (57616 bytes)
 
Zápis spojení v 1. etape. Pred začiatkom zapisovania QSO skontrolujte, či je tam nastavené pásmo 80m. Ak nie, zadajte príkaz B80 . 
 
sd-snp13.jpg (57424 bytes)
 
POZOR !!!  Koniec 1. a začiatok 2. etapy -> treba korektne ukončiť program SD - cez Alt-X, alebo napísať QUIT POZOR !!!
 
sd-snp14.jpg (18072 bytes)
 
Po "vyskočení" z programu sa v denníku prepíše pásmo všetkých QSO z 1. etapy na pásmo 40m. Vďaka tomu sa v 2.etape budú dať opäť zalogovať tie isté stanice ako boli v 1. etape a bude fungovať kontrola duplicitných spojení. Navyše sa zmení nastavenie kódu v CW pamätiach pre 2. etapu.
Treba stlačiť Enter a automaticky bude spustený denník SD pre pokračovanie zápisu preteku v 2. etape...

 
sd-snp15.jpg (51990 bytes)
 
Pre návrat do denníka a pokračovanie zápisu spojení treba stlačiť Enter.
 
sd-snp16.jpg (8995 bytes)
 
Výber módu, ktorým budete vysielať.
 
sd-snp17.jpg (51597 bytes)
 
Pri všetkých   QSO z 1. etapy je zobrazené pásmo 40m.
Zápis spojení 2. etapy.

 
sd-snp18.jpg (48461 bytes)
 
Na konci preteku treba SD korektne ukončiť cez Alt-X alebo QUIT.
 
sd-snp27.jpg (55361 bytes)
 
Ak v denníku neboli žiadne chyby zobrazí sa obrazovka s textom čestného prehlásenia.
Tu si môžete demokraticky vybrať buď stlačíte písmeno S, alebo s :-)
Po zadaní kontaktu sa zobrazí výsledok a názov súboru s denníkom zo SNP preteku.

 
Ak v denníku boli zistené nejaké chyby zobrazí sa okno s upozornením:
Poznámka: program vie zistiť iba jednoduché chyby
 
sd-snp21.jpg (33093 bytes)
 
sd-snp22.jpg (52012 bytes)
 
Po zadaní písmena O sa spustí SD, stačí potvrdiť - Enter.
 
sd-snp23.jpg (8995 bytes)
 
Výber módu...
   
sd-snp24.jpg (55535 bytes)
 
Oprava chybného písmena v okresnom znaku BAN.
 
sd-snp25.jpg (50403 bytes)
 
Po oprave treba SD korektne ukončiť klávesovou skratkou Alt-X, alebo napísať príkaz QUIT...
 
sd-snp27.jpg (55361 bytes)
 
Ak v denníku nebola nájdená žiadna chyba zobrazí sa text čestného prehlásenia...
Po zadaní kontaktu sa zobrazí výsledok a názov súboru s denníkom zo SNP preteku.

Textový súbor s denníkom zo SNP preteku 2007  - OM6KW_SNP.LOG. 
  
Návrhy na vylepšenie SD-SNP posielajte na email.GIF (1217 bytes).