Tabuľka č. 4
Požiadavky na frekvenčnú stabilitu
Frekvenčné pásmo Špičkový výstupný výkon vysielača Frekvenčná stabilita Poznámky
< 470 MHz  200 W  100.10-6 Pri SSB max. 50 Hz pri výkone vysielača do 500 W
> 200 W  50.10-6 Max. 20 Hz pri výkone vysielača nad 500 W
4 až 29,7 MHz  500 W  20.10-6  
> 500 W  10.10-6  
144 MHz < 5 W  15.10-6  
> 5 W  7,5.10-6  
432 MHz  5 W  5.10-6  
> 5 W  2,5.10-6  
470 - 2450 MHz    20. 10-6  
2450 - 10500 MHz    100.10-6  
10,5 - 40 GHz    300.10-6