Tabuľka č. 3
Prevádzka ARDF
 Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah Kategória služby Max. šírka pásma [Hz] Popis prevádzky
3,5 MHz 3 520 - 3 600 P 200 CW
3 600 - 3 750 P 2700 CW, ICW
144 MHz 144,350 - 144,800 P 25000 CW, ICW, FM CW, FM ICW
145,200 - 145,575 P 25000 CW, ICW, FM CW, FM ICW