Tabuľka č. 2
Frekvenčná tabuľka pre operátorov triedy N (Novice)
 Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah Kategória služby Max. šírka pásma [Hz] Popis prevádzky
1,8 MHz 1,810 – 1,838 P 200 len CW
1,838 – 1,842 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
1,842 – 1,850 P 200 CW
1,850 – 2,000 S 2700 FONE, CW - maximálne 10 W
3,5 MHz 3,520 – 3,580 P 200 len CW
3,580 – 3,590 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
3,590 – 3,600 P 500 CW, DIGI
3,600 – 3,770 P 2700 FONE, CW
3,730 – 3,740 P 2700 FONE, CW, SSTV, FAX
21 MHz 21,050 - 21,080 P 200 CW
21,080 - 21,100 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
21,100 – 21,120 P 500 CW, DIGI
21,120 – 21,149 P 200 len CW
21,151 – 21,200 P 2700 FONE, CW
28 MHz 28,050 – 28,120 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
28,120 – 28,150 P 500 CW, DIGI
28,150 – 28,190 P 200 len CW
28,600 - 29,200 P 2700 FONE, CW
28,680 P 2700 FONE,CW, volacia frekvencia - SSTV, FAX
29,200 – 29,300 P 5000 FONE, CW, FONE FM, FM paket
29,300 – 29,510 P   Druž. zostupné linky – FONE, CW
29,510 – 29,700 P 5000 FONE FM, FONE, CW
144 MHz 144,000 - 144,150 P 200 len CW
144,150 - 144,400 P 2700 FONE, CW
144,400 - 144,500 P - Majáky
144,500 - 144,850 P 25000 FONE FM, FONE, CW
144,850 - 144,990 P 25000 PAKET FM, CW
145,000 - 145,800 P 25000 FONE FM, FONE, CW
145,800 - 146,000 P 2700 FONE, CW družicová prevádzka
430 MHz 430,000 - 432,000 P 25000 CW, FONE, FONE FM, PAKET FM
432,000 - 432,100 P 200 CW
432,100 - 433,000 P 2700 FONE, CW
433,000 - 440,000 P 25000 CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, nie ATV
1,2 GHz 1,24 - 1,30 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
2,3 GHz 2,30 - 2,45 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
3,4GHz 3,40 - 3,41 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
5,7 GHz 5,65 - 5,85 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
10 GHz 10,00 - 10,45 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
24 GHz 24,00 - 24,05 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
24,05 - 24,25 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
47 GHz 47,00 - 47,20 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
75 GHz 75,50 - 76,00 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
76,00 – 77,50 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
77,50 – 78,00 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
78,00 – 79,00 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
79,00 – 81,00 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
122 GHz 122,25 - 123,00 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
134GHz 134 - 136 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
136 - 141 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
245 GHz 241 - 248 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV