Tabuľka č. 1
Frekvenčná tabuľka pre operátorov triedy E (Extra)
 Frekvenčné pásmo Frekvenčný rozsah Kategória služby Max. šírka pásma [Hz] Popis prevádzky
135 kHz 135,7 - 137,8 S 500 len CW, DIGI, max. 1 W ERP
1,8 MHz 1.810 - 1.838 P 200 len CW
1.838 - 1.840 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
1.840 - 1.842 P 2700 FONE, CW, DIGI - okrem paketu
1.842 - 1.850 P 2700 FONE, CW
1.850 - 2.000 S 2700 FONE, CW - maximálne 10 W
3,5 MHz 3.500 - 3.580 P 200 len CW
3.580 - 3.590 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
3.590 - 3.600 P 500 CW, DIGI
3.600 - 3.620 P 2700 FONE, CW, DIGI
3.620 - 3.800 P 2700 FONE, CW
3.730 - 3.740 P 2700 FONE, CW, SSTV, FAX
7 MHz 7.000 - 7.035 P 200 len CW
7.035 - 7.040 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
7.040 - 7.045 P 2700 FONE, CW, DIGI - okrem paketu
7.045 - 7.200 P 2700 FONE, CW
10 MHz 10.100 - 10.140 S 200 len CW
10.140 - 10.150 S 500 CW, DIGI - okrem paketu
14 MHz 14.000 - 14.070 P 200 len CW
14.070 - 14.089 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
14.089 - 14.099 P 500 CW, DIGI
14.099 - 14.101 P - IBP maják
14.101 - 14.112 P 2700 FONE, CW, DIGI
14.112 - 14.350 P 2700 FONE, CW
14.230 P 2700 FONE, CW, volacia frekvencia - SSTV, FAX
18 MHz 18.068 - 18.100 P 200 len CW
18.100 - 18.109 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
18.109 - 18.111 P   IBP maják
18.111 - 18.168 P 2700 FONE, CW
21 MHz 21.000 - 21.080 P 200 len CW
21.080 - 21.100 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
21.100 - 21.120 P 500 CW, DIGI
21.120 - 21.149 P 200 len CW
21.149 - 21.151 P - IBP maják
21.151 - 21.450 P 2700 FONE, CW
21.340 P 2700 FONE, CW, volacia frekvencia - SSTV, FAX
24 MHz 24.890 - 24.920 P 200 len CW
24.920 - 24.929 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
24.929 - 24.931 P - IBP maják
24.931 - 24.990 P 2700 FONE, CW
28 MHz 28.000 - 28.050 P 200 len CW
28.050 - 28.120 P 500 CW, DIGI - okrem paketu
28.120 - 28.150 P 500 CW, DIGI
28.150 - 28.190 P 200 len CW
28.190 - 28.199 P - Majáky regionálne časovo zdieľané
28.199 - 28.201 P - IBP maják
28.201 - 28.225 P - Majáky trvalo bežiace
28.225 - 29.200 P 2700 FONE, CW
28.680 P 2700 FONE, CW, volací kmitočet - SSTV, FAX
29.200 - 29.300 P 5000 FONE, CW, FONE FM, FM paket 1200 Bd
29.300 - 29.510 P - družicové zostupné linky - FONE, CW
29.510 - 29.700 P 5000 FONE FM, FONE, CW
50 MHz 50,000-50,100 S 200 len CW
50,100-52,000 S 2700 FONE, CW
144 MHz 144,000 - 144,150 P 200 len CW
144,150 - 144,400 P 2700 FONE, CW
144,400 - 144,500 P - Majáky
144,500 - 144,850 P 25000 FONE FM, FONE, CW
144,850 - 144,990 P 25000 PAKET FM, CW
145,000 - 145,800 P 25000 FONE FM, FONE, CW
145,800 - 146,000 P 2700 FONE, CW družicová prevádzka
430 MHz 430,000 - 432,000 P 25000 CW, FONE, FONE FM, PAKET FM
432,000 - 432,100 P 200 CW
432,100 - 433,000 P 2700 FONE, CW
433,000 - 440,000 P 25000 CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, nie ATV
1,2 GHz 1,24 - 1,30 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
2,3 GHz 2,30 - 2,45 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
3,4 GHz 3,40 - 3,41 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
5,7 GHz 5,65 - 5,85 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
10 GHz 10,00 - 10,45 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
24 GHz 24,00 - 24,05 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
24,05 - 24,25 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
47 GHz 47,00 - 47,20 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
75 GHz 75,50 - 76,00 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
76,00 – 77,50 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
77,50 – 78,00 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
78,00 – 79,00 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
79,00 – 81,00 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
122 GHz 122,25 - 123,00 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
134 GHz 134 - 136 P   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
136 - 141 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV
245 GHz 241 - 248 S   CW, FONE, FONE FM, PAKET FM, DIGI, ATV