Požadované Q-kódy pre triedu Extra
Q-kód Otázka Odpoveď
QRA Aká je volacia značka vašej stanice? Volacia značka mojej stanice je ...
QRB Aká je vzdialenosť medzi našimi stanicami? Vzdialenosť medzi našimi stanicami je ... km.
QRG Aká je moja frekvencia? Vaša frekvencia je ... kHz (MHz).
QRL Ste zamestnaný (zaneprázdnený)? Som zamestnaný (zaneprázdnený).
QRM Ste rušený inými stanicami? Som rušený inými stanicami.
QRN Ste rušený atmosférickými poruchami? Som rušený atmosférickými poruchami.
QRO Mám (môžete) zvýšiť vysielací výkon? Zvýšte vysielací výkon.
QRP Mám (môžete) znížiť vysielací výkon? Znížte vysielací výkon.
QRQ Mám (môžete) vysielať rýchlejšie? Vysielajte rýchlejšie.
QRS Mám (môžem) vysielať pomalšie? Vysielajte pomalšie.
QRT Mám prestať vysielať? Prestaňte vysielať.
QRU Máte pre mňa niečo? Nemám pre vás nič.
QRV Ste pripravený? Som pripravený.
QRX Mám čakať kedy ma zavoláte? Čakajte ... min (hod). Zavolám vás o ...
QRZ Kto ma volá? Volá vás ...
QSB Kolísa sila môjho signálu? Sila vášho signálu kolísa.
QSL Môžete mi potvrdiť príjem? Potvrdzujem príjem.
QSO Môžete pracovať s ... ? Môžem pracovať s ...
QSO Označenie rádioamatérskeho spojenia  
QSP Môžete sprostredkovať správu? Môžem sprostredkovať správu.
QSV Mám vysielať radu "V"? Vysielajte radu "V".
QSX Budete počúvať na frekvencii ... kHz? Počúvam na ... kHz.
QSY Mám sa preladiť na inú frekvenciu? Prelaďte sa na inú frekvenciu.
QTC Máte pre mňa správu? Mám pre vás správu.
QTH Aké je vaše stanovisko? Moje stanovisko je ...
QTR Aký je presný čas? Presný čas je ...
QZF Mám sa naladiť presne na vašu frekvenciu? Nalaďte sa presne na moju frekvenciu.