Na podporu boja proti neslušnému správaniu pri DX prevádzke poslal prezident FOC (First class CW Operators Club) Bob Whelan, G3PJT, rádioamatérskym organizáciám a redakciám časopisov návrh stručných pravidiel ako sa správať pri DX prevádzke. Celosvetové rozšírenie týchto pravidiel by snáď mohlo pomôcť zvýšiť úroveň DX prevádzky. Tieto stručné pravidlá nadväzujú na príspevky o etike amatérskej prevádzky Marka ON4WW a Johna ON4UN. Tu je preklad listu Boba G3PJT (TNX OM4YL):

 

Zlepšenie správania operátorov pri DX prevádzke na KV

 

Píšem, aby som upozornil na vzrastajúcu potrebu záujmu o štandard správania pri rádioamatérskom vysielaní. Som si istý, že vaši početní čitatelia sú informovaní o vážnom probléme so správaním operátorov, obzvlášť pri volaní DX staníc v pileupoch na KV pásmach.

Ako prezident Klubu prvotriednych CW operátorov (FOC) som sa v spolupráci s Randym W6SJ a ďalšími poprednými DX operátormi rozhodol, že prevezmeme iniciatívu, aby sme povzbudili všetkých DX-manov spolupracovať pri zlepšovaní štandardov DX prevádzky. Za týmto účelom sme vytvorili nasledujúci jednoduchý kódex DX správania a chceli by sme vás požiadať, aby ste naň upozornili vašich čitateľov. Ak zlepšenie DX správania budeme presadzovať všetci spoločne, potom budeme schopní robiť viac DX-ov a mať z toho väčšie potešenie.

 

Kódex DX správania

 

1.           Budem počúvať, počúvať a potom ešte trochu počúvať.

2.           Budem volať len vtedy, keď DX stanicu dobre počujem.

3.           Nebudem veriť DX clusteru a predtým ako začnem volať, si overím značku DX stanice.

4.           Nebudem rušiť DX stanicu ani nikoho, kto ju volá. Nikdy nebudem ladiť vysielač na DX frekvencii alebo v úseku, kde DX stanica počúva.

5.           Skôr než DX stanicu zavolám, počkám, kým dokončí spojenie.

6.           Pri volaní dám vždy celú svoju značku.

7.           Zavolám (jeden raz) a potom primeranú chvíľu počúvam, nebudem volať bez prestávky.

8.           Nebudem volať, keď DX operátor volá inú značku ako moju.

9.           Nebudem volať, keď sa DX operátor pýta na značku, ktorá sa nepodobá na moju. 

10.       Nebudem volať, keď DX stanica volá inú geografickú oblasť, ako je moja.

11.       Keď  DX operátor zavolá mňa (moju značku), zopakujem svoju značku len keď si myslím, že ju zachytil nesprávne.

12.       Budem vďačný, keď urobím spojenie.

13.       Budem rešpektovať ostatných rádioamatérov a budem sa správať tak, aby som si získal ich rešpekt.

Viac informácií o kódexe nájdete na stránke FOC, v časopise QST 3/2010 a veľa užitočných informácií je aj na stránke G4IFB.

Ďakujem za vašu pomoc a 73,

Bob Whelan, G3PJT, prezident FOC