Stretnutie rádioamatérov Vysoké Tatry 2002 sa uskutoční v dňoch 29. novembra až 1. decembra 2002 v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách.


Program stretnutia je tradičný, v piatok príchod účastníkov, večera, rádioamatérska burza, v sobotu slávnostné otvorenie s vyhodnotením podujatí a pretekov SZR, udeľovaním diplomov a uznaní, prednášky v rôznych záujmových sekciách, prezentácia DX expedícií, večer rádioamatérsky Gala-hamfest s hudbou a tombolou, v nedeľu raňajky a odchod účastníkov. Cena za stravu a pobyt je tento rok o niečo vyššia, ako minulý rok - 1000 Sk. Prihlasovať sa môžete ihneď, až do konca októbra. Prihlasujte sa voľne formulovaným listom, alebo emailom s uvedením mien, značiek všetkých prihlasovaných a adresou toho, komu má byť poslaná odpoveď a poukážka.

Neposielajte prihlášky typu "objednávame si x miest", ale uveďte mená a značky prihlasovaných !!!


Na začiatku októbra obdržíte potvrdenie objednávky a poukážku, ktorú treba zaplatiť čo najskôr, aby bolo pred stretnutím menej práce a problémov. Usporiadateľ môže zobrať len prvých 350 žiadateľov, takže opäť bude platiť, kto skôr pošle objednávku, s tým sa na stretnutí určite stretneme...

Adresa pre posielanie prihlášok: 

Kurt Kawasch, OM8AA
Okružná 768/61
058 01 Poprad
   

Telefón: 

052/7722918

  Email: 

om8aa@stonline.sk