Akce: Mikulášský závod

Pořádá: FAN-klub OK1KI Praha
Datum a čas konání : závod se koná ve dvou etapách dne 4.prosince 2007
(úterý) takto:
1.etapa od 18.00 do 19.00 hod SEČ v pásmu 145 MHz provozem FM
2.etapa od 20.00 do 21.00 hod SEČ v pásmu 80 metrů provozem CW (v segmentu
3520 ž 3560 kHz)
Účast : zúčastnit se mohou všechny registrované stanice OK/OL/OM se zařízením a
příkonem dle povolovacích podmínek, kategorie už nejsou.

Výzva do závodu: Fone Výzva Mikuláš, telegraf CQ MIK
Předávaný kód : členové FAN klubu budou předávat kód dle svého určení (RS +
anděl/ cw : RST+ ANG , RS + Mikuláš /cw :RST+ MIK, RS+čert / cw:RST+ cert)
Ostatní stanice RST+ pořadové číslo spojení.
Pozor! Každá etapa se čísluje a hodnotí samostatně!

Bodování: za spojení s andělem se počítá 50 bodů, spojení s Mikulášem se
hodnotí 30 body, spojení s čertem 20 bodů, s ostatními stanicemi 10 bodů.

Násobiče nejsou. Za spojení s andělem, Mikulášem a nejméně 2 čerty v jedné
etapě je další prémie 40 bodů.

Hodnocení: první 3 stanice v každé etapě obdrží diplom. Absolutní vítěz s
nejvyšším součtem bodů z obou etap dostane Mikulášskou nadílku.

Deníky ze závodu se zasílají v TXT formátu e-mailem na adresy: ok1ki@seznam.cz
nebo ok1aro@volny.cz v termínu do 20.12.2007. Poštou na adresu Míly OK1KI dle
call-booku.

Pořadatel věří, že se Vám bude závod líbit a těší se na účast velkého počtu
stanic.

V Praze dne 22.listopadu 2007.

Za pořadatele: OK1ARO