Vzhledem k tomu, že pravidelný srpnový KIKI kontest , který se letos konal pod
názvem ?Memoriál OK1AIR? byl jeho účastníky příznivě hodnocen a také proto, že
jsme cítili potřebu vzpomenout na dalšího známého radioamatéra, který již není
mezi námi, rozhodla se rada KIKI klubu zařadit v tomto roce mezi pravidelné 
kontesty ještě jeden závod. Vyhlašujeme proto pohotovostní závod


				Memoriál OK 1AGA
  Jindra OK1AGA by se letos dožil 70 let, kdyby mu to před pěti lety
nepřekazila zákeřná choroba . Dobře jej znali všichni amatéři, kteří kdy přišli
na sekretariát Českého radioklubu a osobně se setkali s jeho nadšením a snahou
co nejlépe pomoci a poradit všem, kteří tuto radu a pomoc potřebovali. Vykonal
mnoho pro propagaci radioamatérů v řadách široké veřejnosti i v prostředí
ostatních sportů a zájmových aktivit. Řada amatérů jej znala i z vojenského
prostředí v Plzni a v Litoměřicích.


Podmínky závodu: závod se pořádá ve čtvrtek 25. října 2007 od 18.00 do 20.00
UTC a bude probíhat ve dvou etapách (obě v pásmu 80 metrů):
1.etapa ž od 18.00 do 18.59 UTC provozem CW v rozsahu 3530 až 3570 kHz,
2.etapa ž od 19.00 do 20.00 UTC provozem SSB v rozsahu 3720 až 3780 kHz.
 
Výzva do závodu : CQ KIKI resp. Výzva KIKI kontest
Předává se : kód složený z RST (RS) a okresního volacího znaku. Zahraniční
stanice (mimo OK,OL,OM) předávají RST (RS) + pořadové číslo spojení.
S každou protistanicí je možno navázat v každé etapě jedno spojení.
Bodování : za každé úplné spojení se stanicí, která pošle vyhodnocovateli
deník, se počítají 3 body, pokud protistanice deník nepošle, počítá se pouze 1
bod.
Násobiče: okresní volací znaky v každé etapě zvlášť. (U event.zahraničních
účastníků je násobič země DXCC)
Bonus: Za spojení se stejnou stanicí v obou etapách závodu se připočítá další
násobič.
Hodnocení: Společné pro obě etapy závodu (součet bodů x počet násobičů)
Deníky : do 15.11. elektronicky na : ok1ki@seznam.cz nebo ok1aro@volny.cz
       Psané deníky poštou na adresy dle callbooku nebo osobně.
       ( počty bodů neuvádějte, budou doplněny podle došlých deníků)
Diplomy: stanice které se umístí na prvních 5 místech obdrží pamětní diplom.
Organizátor závodu se těší opět na hojnou účast a přeje dobré podmínky a mnoho
pěkných spojení.

V Praze dne 10.10.2007	
OK1ARO