Jozef Murgaš má v Bratislave pamätnú tabuľu


Keď už nie most, ktorého pomenovanie po slávnom Slovákovi neschválili mestskí poslanci, má Jozef Murgaš v Bratislave aspoň pamätnú tabuľu. Je umiestnená na budove Hlavnej pošty na Námestí SNP a jej slávnostné odhalenie sa uskutočnilo 20. septembra 2006.


Tabuľa bola odhalená na počesť nedávneho 100. výročia Murgašovho prvého vysielania bezdrôtovou telegrafiou. Na slávnosti sa zúčastnili členovia Klubu priaznivcov Rev. Jozefa Murgaša a J.G.Tajovského, zástupcovia amerických Slovákov a ďalších sponzorov, ktorí významnou mierou prispeli k realizácii tejto myšlienky.

Jozef Murgaš sa narodil v r. 1864 v Tajove. Bol vynálezcom a priekopníkom bezdrôtovej komunikácie. Pôsobil v americkej baníckej obci Wilkes Barre. Svojimi patentmi si získal uznanie celého sveta. Išlo o patenty na Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu (1904), Spôsob prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou (1904), Vlnomer (1907), Elektrický transformátor (1907), Zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn (1908), Bezdrôtovú telegrafiu (1909), Detektor elektromagnetických vĺn (1909), Prístroj na výrobu elektrických oscilácií (1911) a Spôsob a zariadenie na výrobu elektrických oscilácií (1916). Zomrel v roku 1929 vo Wilkes Barre.

Jozef Murgaš patrí medzi najvýznamnejších svetových priekopníkov bezdrôtovej komunikácie, ktorá tvorí podstatu nášho hobby. Preto si vážme si a ctime jeho pamiatku.

Na záver niekoľko obrázkov z odhalenia pamätnej tabule: