Vážení priatelia!

 

V dňoch 17.- 19. novembra 2006 sa vo Vysokých Tatrách v hoteli Hutník bude konať už 32. stretnutie rádioamatérov, na ktoré si Vás dovoľujeme pozvať.

Na stretnutí odznejú prednášky a besedy z rôznych oblastí rádioamatérskej činnosti a športu. Budú prezentované ukážky z expedícií a contestových miest do zaujímavých lokalít priamo členmi teamov, jednak zo zahraničia ako aj slovenských operátorov.

Organizátor pripravuje vydanie zborníka zaujímavostí, v ktorom si každý účastník nájde niečo pre seba.

Neodmyslitelnou časťou stretnutia bude aj rádioamatérska burza a predajné stánky firiem ponúkajúcich zariadenia a súčiastky pre rádioamatérov.

 

Program stretnutia :

 

17. 11. 2006 – piatok

 

14,00 hod – 21,00 hod – prezentácia

18,00 hod – 21,00 hod – večera

15,00 hod – rádioamatérska burza v priestoroch telocvične

 

18. 11. 2006 – sobota

 

       07,00 hod – 08,00 hod – raňajky

       09,00 hod – 11,00 hod – otvorenie stretnutia, informácia a činnosti SZR, odovzdávanie      cien a diplomov

       11,00 hod – 12, 00 hod – technické prednášky

       12,00 hod – 13,30 hod – obed

       14,00 hod – 18,00 hod – KV a VKV fórum

       18,00 hod – 19,30 hod – večera

       19,30 hod – spoločenský večer s bohatou tombolou a tancom

 

   19.- 11. 2006 – nedeľa

 

       07,00 hod – 08,30 hod – raňajky

       ukončenie stretnutia

 

Pobytové náklady :

Hutník 1, na celú dobu stretnutia                                           1400.- Sk

Hutník 2, na celú dobu stretnutia                                            1240.- Sk

 

Prihlášky je možné posielať na adresu : Kurt Kawasch, Okružná 768/61, 05801 Poprad

                                                                E-mail – OM8AA@STONLINE.SK

Poriadateľ Vám potvrdí prihlášku s uvedením účtu, na ktorý pošlete platbu za účasť. V prípade, že máte záujem o skorší príchod na stretnutie, uveďte to v prihláške.

 

Na stretnutie s Vami sa teší Organizačný výbor.

 

                                                                       Kurt Kawasch v.r.

                                                              OM8AA, predseda ORV