Už po 31. krát sa koná stretnutie rádioamatérov vo Vysokých Tatrách.

Stretnutie sa bude konať v dňoch 18. - 20. novembra 2005 v hoteli Hutník Tatranské Matliare.

Poriadateľ zabezpečuje prednášky a účasť zaujímavých ľudí z rôznych oblasti rádioamatérskej činnosti.

Účastnícky poplatok :

 

Horný hotel -         1400,- Sk

Dolný hotel  -        1240,- Sk

 

Prihlášku je možné poslať poštou, mailom na adresu :

 

Kurt Kawasch

Okružná 768/61

058 01 Poprad

E-mail :

 

V cene pobytu je strava a ubytovanie od piatku večera do nedeľe predpoludním.

V sobotu večer spoločenský večer s tombolou a zábavou.

 

V prihláške uveď v ktorom hoteli  máš záujem o ubytovanie.

 

Na stretnutia sa teší organizačný výbor.

 

Kurt om8aa