Stretnutie QRP Vrútky 2005
Šaňo OM6SA
 

21.mája 2005 sa na Vrútkach zišli rádioamatéri na svojom pravidelnom dvojročnom stretnutí vymeniť si znalosti a skúsenosti z prevádzky vysielačov s malým výkonom (QRP-5W). Tieto stretnutia organizuje vrútocký rádioklub OM3KFV. Adr: Rádioklub Vrútky, pošt.priečinok č.3, 038 61 Vrútky. E-pošta :
om3kfv@zoznam.sk
Dokopy sa nás zišlo 52 a to nielen nadšencov QRP ale aj tých ktorí pracujú s vyššími výkonmi. V prí-
jemnom prostredí penziónu LESNÍK odzneli prednášky našich známych odborníkov a ich kvalita bola vynikajúca.
Šaňo Rymarenko, OM3TY, hovoril o QRP konštrukciách a predviedol praktické ukážky QRP transcei-verov na pásma 3,5 7 a 10,1 MHz. Tieto doma stavané zariadenia ktoré sú rovnako dobré, dokonca ešte lepšie čo sa týka technických parametrov, ako továrensky vyrábané „Čierne škatule“. Bola to radosť po-čúvať na týchto domarobených zariadeniach.
Šaňo je náš najlepší konštruktér QRP zariadení a jeho práca si zaslúži zlatú madajlu. S troškou vôle a úsilia sa v každom z nás skrýva domáci konštruktér, len sa treba rozhodnuť. Rozdiel ja aj v cene, doma si môžeme postaviť za 1000 Sk to, čo by v obchode stálo 10 000 Sk. A okrem toho máme z doma urobené-ho zariadenia radosť a sme aj schopní si toto zariadenie sami opraviť a nastaviť na maximálne výhodné parametre.
Ďalej nás svojím vystúpením technicky obohatil Fero, OK1NOF, starý slovenský konštruktér ktorý „zakotvil“ v čechách. Priniesol konštrukciu vynikajúceho VFO ktorý funguje na základe číslicovej tech-niky a ktorý môže byť srdcom akéhokoľvek doma, alebo továrensky vyrábaného zariadenia. Použil v ňom najnovšiu technológiu výroby obvodov s použitím mikroskopicky malých plošných súčiastok ktoré sa dajú letovať len s použitím veľkého zväčšovacieho skla alebo mikroskopu. Jednoducho je to technológia vesmírnej spojovacej techniky, nad ktorou sa nám všetkým zatajoval dych. Fero nám tiež predviedol kompletný KV transceiver s týmto univerzálnym VFO.
O QRP vysielačoch na VKV predniesol svoj referát Jano Gavora, OM3ID. Okrem Vysielačov podrobne vysvetlil techniku konvertorov a VKV na KV, výber medzifrekvencie a potreby KV prijímačov a trans-vertorov. Vysvetlil výhody práce s QRP na VKV a poukázal na kvalitu prevádzky s malým výkonom a na malú váhu zariadení, ktoré sa ľahko dajú vyniesť aj na tú najvyššiu horu na Slovensku.
Veľkým prínosom stretnutia bola veľká diskuzia na všetky prednášané témy, na ktorej sa zúčastnili prakticky všetci prítomní. Ich príspevky k daným témam často prerástli do tvaru ich vlastnej prednášky.
Hovorilo sa o technických záležitostiach, prevádzke, súčiastkach a ani sme nezbadali a už tu bola 1 hod. popoludní a čas na guláš, ktorý pripravila poľovnícka jednotka klubu OM3KFV. Rozhovory pokračovali aj nad taniermi gulášu.
Pre návštevníkov stretnutia sme pripravili aj výstavku QRP časopisov a kníh z celého sveta, ako aj staršie čísla slovenského časopisu QRP RÁDIO, ktoré sme donedávna vydávali ako prílohu k rubrike QRP v časopise RÁDIOŹURNÁL.
Na predaj bol aj výber rozličných súčiastok a kruhových jadier na rôzne cievky. Mali sme aj diskuziu o pripravovanom založení slovenského združenia nadšencov QRP. Keďže väčšina operátorov QRP sú tra-
dične telegrafisti, chceme aby tento spolok združoval pod jednou strechou záujemcov o QRP a telegra-
fiu, niečo ako Slovenská družina QRP a telegrafistov ( SDQT ). Všetky takéto podobné združenia v ostat-
ných európskych krajinách sú tiež členmi Európskeho združenia QRP a telegrafistov a Slovensko by bolo posledným kamienkom tejto veľkej európskej mozaiky. Ohlas na založenie slovenského QRP združenia bol na stretnutí priaznivý. Ak iní rádioamatéri májú na túto akciu svoje názory a pripomienky, pošlite mi ich na moju adresu, alebo elektronickou poštou na adr: alexanderkorda@hotmail.com Potrebujeme tiež dobrovoľníkov ktorí povedú jednotlivé rubriky časopisu ktorý budeme pre členov vydávať, ako aj na vedenie administrácie.
Jediné zastúpenie Slovenska na európskej a svetovej scéne je momentálne v GQRPKlube, kde je prihlá-
sených 12 členov. Niektorí rádioamatéri sú aj v OKQRPKlube.

2


Na stretnutí bol k dispozícii aj ZBORNÍK prednášok z tohto stretnutia s množstvom zaujímavých schém a nápadov pre konštruktérov s týmto obsahom:

    1. Rádioamatér na vlnách svetových morí        
2.    Zaujímavé web QRPstránky medzinárodnej počítačovej siete    
3.    Spoľahlivý jednoduchý oscilátor 1-20 MHz   
4.    Spoľahlivý VFO na pásmo 7 MHz   
5.    Jednoduchý regeneračný prijímač        
6.    Prijímač na pásmo 7 MHz       
7.    Regulátory napätia   
8.    Stabilizovaný zdroj do 3A   
9.    Zdroj na oživovanie starších elektrónkových zariadení    
10.    Rôzne úpravy klasického QRP vysielača        
11.    Jednoduchý 3W vysielač na pásmo 28 MHz   
12.    Koncový stupeň 1,5 W na pásmo 7 MHz        
13.    Transceiver 2W QSK TY40a   
14.    Čítač frekvencie so vstupmi VFO/BFO   
15.    Mikrobug   
16.    Kruhové jadrá T, indukčnosť/počet závitov   
17.    Malá dvojprvková smerovka na 7 MHz   
18.    Označenie vývodov tranzistorov a lineárnych integrovaných obvodov
19.    Označenie púzdier tranzistorov a lineárnych IO
20.    Dipól na 28, 21 a 18,05 MHz   
21.    Rotačný dipól na 14 MHz        
22.    Skrátený polvlnný monopól na pásmo 3,5 MHz   

Keď sme sa popoludní rozchádzali, boli sme plní radosti a spokojnosti z úspešného stretnutia, ktoré nám prinieslo veľa nových vedomostí a skúseností.


Alexander Korda OM6SA
Vrútky 25.V.2005