Vážení priatelia.

  Podľa našej evidencie sme vypracovali zoznam amatérov, ktorí majú splnené
 podmienky pre udelenie diplomu "Slovenský raj". Pokiaľ má niekto z uvedených
 záujem o tento diplom, stačí poslať žiadost na OM8RA s odvolaním sa na túto
 informáciu. Poplatok je nezmenený a je uvedený v podmienkach.
 
 OM1 - AMQ,AX,DK
 OM2 - AK,JI,LZ,AMK
 OM3 - ID,QQ,EY,DQ,THX,TLS,CNA,TLE,PA,LO,CAQ,JH,TDD,CFK,KWZ,SI,XX,TSZ,UU,KVW,
    CDN,YA,EK,CBT,AA
 OM4 - DN,AVI,CP,ADK,NI,AMA,APD
 OM5 - MO,BP,LR,AB,TC,DP
 OM6 - ASV,AR,MM,CH,MV,AC,DS,AJM
 OM7 - AG,CF,OB,AC,HJ,YA,CG,CB,AAI
 OM8 - AA,AD,HG,LA

 OK1 - AVO,DMQ,FAB,AOU,IVU,HAI
 OK2 - WIK,PMV,MHS,BPI,BGA,BKP,PCY,PRM,PZF,KR,BQX,BFI,BIQ,BC,HDL,BPH,BTE 

                  MNI 73 posielajú OM8RA a OM8BQ.