Dnen datum: 31. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavn menu


Home Hlavn strnka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antny
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Nzory a ohlasy
Provoz na KV psmech
Pedpisy
Software
Technika
Telegrafie
Zvody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkn Setkn
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace ten Registrace ten
Vyhledvn Rozen vyhledvn


  HAM RADIO nen CB!

Iniciativa proti pemn amatrskho vysln v CB


  Ekvivalenty tranzistor

TranzistorKatalog vce, ne 3200 soustek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


* Posledn den tchto strnek
Vydno dne 30. 12. 2004 (3 peten)

Silvestr roku 2004 bude poslednm dnem tchto strnek. K jejich zruen pistupuji nerad, nutno piznat, e je mi jich svm zpsobem lto. Dvody jsou v podstat dva - strnky byly opakovan zneuity a pachatel toku se sna existenci tchto strnek obrtit proti m, dalm dvodem je nedostatek asu na aktualizaci jejich obsahu a fakt, e zejmna po udlostech podzimu 2004 nemm ani chu, ani dn ambice dlat dn radioamatrsk strnky v etin, uren OK amatrm (z toho vjimkou budi web AV, kter je vak uren pouze jeho lenm).

Doufm, e se vm na tchto strnkch lbilo a e vm pinesly aspo pr uitench informac. M osobn pinesly rovn "uitek" v podob naprostho vystzlivn a ztrty iluz o OK amatrech. Omlouvm se vem slunm tenm, e jsem podlehl tokm "takyamatr" a v podstat dlm to, co si pli - rum tyto strnky. Na svou omluvu dodm, e hlavn roli pitom hraje ji zmnn as - drba tchto strnek se pro m opravdu stv nenosnou.

Pokud by chtl nkdo tyto strnky pevzt, me se mi ozvat do silvestrovsk plnoci. Me dostat funkn web, z nho budou odstranny veker lnky, obrzky, komente a inzerty. Rd mu ho pedm a pomu i technicky v zatcch.

Ve nejlep v Novm roce 2005 peje

Martin, OK1RR( Tiskov zprva | Informan e-mailVytisknout lnek )

tma * Co si o ns mysl ady?
Vydno dne 15. 12. 2004 (260 peten)

Mnohm z vs asi hnul lu nvrh zkona o elektronickch komunikacch, aspo jeho 100 odst. 5:

"Dojde-li k ruen pjmu rozhlasovho nebo televiznho vysln, kter je na danm zem provozovno provozovatelem vysln nebo provozovatelem pevzatho vysln podle zvltnho prvnho pedpisu,11) provozem amatrsk radiokomunikan sluby, je ad oprvnn uloit driteli oprvnn k vyuvn rdiovch kmitot pro tuto amatrskou radiokomunikan slubu podmnky k odstrann ruen."

eknete si mon, e tohle je jasn presumpce viny a co si asi o ns mysl ednk (nepochybn T), kdy tohle navrhuje. Zde najdete jedno z monch vysvtlen.( Cel lnek... | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek )

* AV obnoven
Vydno dne 11. 12. 2004 (141 peten)

AV

Pro AV? Je njak dvod k tomu zakldat staronovou radioamatrskou organizaci, kdy je zde RK, kter sdruuje 3000 radioamatr, kter ns zastupuje v IARU a kde po sjezdu je nadje, e postupn dojde ke zmn stylu prce? Nejedn se o trucpodnik?( Tiskov zprva | Cel zprva... | Informan e-mailVytisknout lnek )

* OL0ANT v Antarktid
Vydno dne 19. 11. 2004 (471 peten)

Po vce ne desetiletch ppravch (oprava vtrn elektrrny, vroba novho zdroje) se v dob piblin od 10. 12. 2004 do 10. 1. 2005 pokusm o vysln z ostrova Nelson (62˚15S 58˚59W) v souostrov Jin Shetlandy, kde byla polrnkem Jaroslavem Pavlkem vybudovna esk polrn stanice s minimlnmi materilnmi nroky, kde jsou testovny monosti zmny ivotnho stylu.( Tiskov zprva | Cel zprva... | Informan e-mailVytisknout lnek )

tma * Nov styl SSB zvodn?
Vydno dne 05. 11. 2004 (422 peten)

V poslednch letech pestv SSB zvodnkm stait relativn zk fonick st psma, zejmna na 40 m. Jene zvod je zvod a vsledek je nade ve, tak se klidn takov borec pelad do CW segmentu a jde se soutit. Bohuel se nejedn o jednotliv vjimky, ale podobn styl zvodn se pozvolna stv pravidlem - jede tak nejen adov astnk zvodu, ale i expedice. Bandpln IARU zejm mnoha stanicm nestoj za dodrovn, vsledek je pednj. Je to pedzvst toho, e za chvli uslyme krkn a prskn fonist po celm psmu?( Cel lnek... | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek )

tma * Kopie antny Butternut pro 3,5 - 28 MHz
Vydno dne 27. 06. 2004 (1355 peten)

Konstrukce antny vychz ze znmho typu Butternut HF9V. Rozdln zpsob een je jen v pouit trapu na mst linernho rezontoru, pouitho u pvodn HF9V (co je jist lep een, viz http://www.bencher.com/hf9vx.html). Je urena pro psma 3,5 a 28 MHz, rovn pokrv WARC psma 10, 18 a 24 MHz. Na rozdl od podobnch vcepsmovch vertiklnch antn by tato konstrukce mla bez problm snst i vt vkony (s keramickmi kondenztory na 7 kV nejmn 1,5 kW). Oteven trapy se samonosnmi cvkami jsou vhodn z hlediska ladn, pi provozu jsou i lpe chlazeny. Jsou vak vystaveny vlivm poas, autor popisu upozoruje na rozlaovn trap, pokud se pokryj snhem, pp. ledem.( Cel lnek... | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek )

tma * Transceiver Elecraft K2
Vydno dne 24. 06. 2004 (1032 peten)

Mnoz radioamati v USA i zpadn Evrop vzpomnaj na stavebnice Heathkit, dky jim se nauili zkladm radiotechniky a za pijatelnou cenu si podili sv prvn zazen, odpovdajc tehdejm standardm. Firma vak pestala stavebnice vyrbt, poslze ukonila i vrobu hotovch zazen pro radioamatry a trh prakticky pln ovldli japont vrobci. Z psem postupn vymizely signly podomcku zkonstruovanch zazen, m dolo k zsadnmu zlepen kvality signl na psmech a snen ruen, souasn to vak znamenalo konec domcch konstrukc. Stejn osud potkal i stavebnice objevovaly se sice konstrukce jednoduch CW QRP transceiver, vyvinut vtinou rznmi QRP kluby a obas nabzen ve form stavebnice, ale vepsmov CW/SSB transceiver zstal domnou hotovch konstrukc (nap. ani populrn HW-101 neml 160 m).

Kdy v roce 1998 zaloili Wayne Burdick (N6KR) a Eric Swartz (WA6HHQ) v kalifornskm Aptos firmu Elecraft, kter pila se stavebnic QRP transceiveru pro KV psma, vnovali tomu zpotku pozornost pouze pznivci QRP, kte rdi konstruuj vlastn zazen. V roce 1999 se objevily prvn vzorky stavebnic transceiver K1 a K2 a bylo ji zejm, e velkm japonskm vrobcm zazen pro radioamatry zde vyrst konkurent, schopn nabdnout transceivery, kter v mnohm pekonvaj i jejich pikov modely.( Cel lnek... | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek )

index | 1-7 | nsledujc | Celkem 49 lnk

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online pihlka AV

AV Zde se mete on-line pihlsit do AV. Nazavazujete se tm k placen dnch lenskch pspvk ani vstupnho poplatku!


  Aktuln

21.12.2004: Moon contest
aneb veern setkn na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyn podporovn i v nov verzi programu Win-Test, kter rovn spolupracuje se znmm psluenstvm slovensk firmy microHam.

16.08.2004: Nov frum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jinch technickch vcech, tak navtivte nov frum, kter zaloil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastn seznam IOTA s azimutem a vzdlenost z vaeho QTH. Sta zadat vlastn loktor a vybrat kontinent. Seznam si mete sthnout nebo vytisknout dle poteby. Kliknte zde.

  Doporuujeme

Akoli zde nen nic radioamatrskho, najdete tu mnoho o radioamatrech.


D-FENS


  Kalend
<<  Prosinec  >>
Po t St t P So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnen datum: 31. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizovno pro rozlien 1024 x 768 bod. Strnka pouv redakn systm phpRS.