kurzubytovanie.jpg (17077 bytes) Rádioklub OM3REU aj v tomto roku
organizuje Letný tábor mladých rádioamatérov.
Dovoľujeme si touto cestou poprosiť všetkých
priaznivcov rozvoja rádioamatérskeho športu
o poukázanie 2 percent z daní pre náš rádioklub.
Dvere pre všetkých sponzorov sú otvorené.

Termín konania:   od 10.7. do 23.7.2005

Miesto konania:   hotel Martinské hole /nr. Martin/

Podmienky účasti:  pre tr.C - znalosť telegrafie cca 15 znakov/min
          pre tr.B - znalosť telegrafie cca 25 znakov/min
          členstvo v SZR (zaplatené členské na rok 2005)
          vek 15 až 18 rokov
		  v prípade voľných miest prijmeme ostatných frekventantov starších ako 18 rokov
 
Výška poplatku:   pre deti do 18 rokov cca 2.200.- Sk */
          pre ostatných účastníkov cca 4500,-Sk

Ubytovanie:     dvoj a troj posteľové izby s príslušenstvom
          (sprcha, WC, umývadlo)

Program:      príprava na skúšky pred celoslovenskou 
          skúšobnou komisiou TÚ SR

Bližšie informácie: e-mail: om1ii@centrum.sk 
              www.qsl.net/om3reu 
nacviktelegrafie.jpg (16078 bytes) prednaskaOM1II.jpg (21321 bytes)
*/Cena pre deti je závislá od sumy, ktorú sa nám podarí vyzbierať na
podporu našej činnosti. 

Údaje RK OM3REU potrebné k vyplneniu tlačiva:
(www.niton.sk/documents/ncr2005.xls)
     
NCRpo Rok  Právna forma     Názov       IČO
5000  2004 Občianske združenie  Rádioklub OM3REU  31749704

Ulica    Mesto   PSČ  Číslo účtu Banka         Kód
Romanova 11, Bratislava 85102 20126188  Poštová banka, a.s. 6500

Potrebné informácie a tlačivo na poukázanie 2-och percent z dani si 
môžete stiahnuť na stránke www.rozhodni.sk . 2 percentá môžu už 
darovať aj právnické osoby. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí touto
cestou hodlajú podporiť túto aktivitu.

Predbežné prihlášky do tábora môžete posielať už teraz na adresu 
om1ii@centrum.sk. V prihláške uveďte potrebné osobné údaje (meno,
priezvisko, dátum narodenia, značku/triedu, adresu a kontakt).
Následne Vám v dostatočnom predstihu pred termínom budú zaslané 
potrebné materiály o Letnom tábore mladých rádioamatérov.

              Za RK OM3REU Viktória OM1YL a Jaro OM1II