Stretnutie QRP Vrútky 2005

Rádioklub OM3KFV Vrútky usporiada dňa 21. mája 2005 .
Stretnutie bude v penzióne Lesník - Kolónia Hviezda, Vrútky (tel. 043/4284570). Z Vrútok - autobusová stanica spoj č. 23 - vystúpiť na konečnej zastávke pri autokempingu Turiec, treba ísť doprava asi 400 m. Penzión je naľavo od cesty. Autom - cesta ako na Martinské hole, pri autokempingu Turiec zabočiť doprava.

Všetci ste vítaní.
Dovidenia.

Za OM3KFV Juraj, OM6JO