Podporte 2 percentami vašej dane mladých rádioamatérov a získajte bonus na QSL službu

 

Slovenský zväz rádioamatérov každoročne podporuje aktivity mladých záujemcov o rádio-amatérsky šport, či už formou rádioamatérskych kurzov alebo súťaží. Na tieto a podobné akcie je možné využiť prostriedky získané od darcov 2 % dane, ktoré môže venovať každá fyzická a právnická osoba v SR. Takto získané prostriedky môže SZR zo zákona použiť len na podporu detí a mládeže.

Obraciame sa preto na všetkých členov SZR so žiadosťou o podporu týchto aktivít formou poukázania 2 % dane.

 

Každý, kto poukáže 2 % dane pre SZR a zašle na sekretariát kópiu vyhlásenia pre daňový úrad, získa od SZR bonus na QSL službu v hodnote 10 % z poukázanej sumy. Druhou podmienkou je, aby poukázaná suma prišla na účet SZR. 10-percentný bonus z poukázanej sumy je možné získať aj za 2 % príspevky od ďalších osôb (napríklad rodinných príslušníkov, kolegov v práci a pod.), aj tu ale treba poslať na sekretariát SZR kópie vyhlásení pre daňový úrad.

 

Postup pre zamestnancov, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ:

 

1.         Požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2.         Požiadate zamestnávateľa, aby vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

3.         Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z vašej zaplatenej dane. Tieto údaje napíšete do Vyhlásenia o poukázaní 2 % zaplatenej dane. V údajoch o prijímateľovi vyplníte názov (riadok 12): Slovenský zväz rádioamatérov, sídlo (13): Wolkrova 4, 85101 Bratislava, právna forma (14): občianske združenie a IČO (15): 896896. Do rubriky ROK sa píše 2004.

4.         Obidve tlačivá, potvrdenie aj vyhlásenie, doručte na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4.2005.

 

Postup pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie a pre právnické osoby:

 

1.         V daňovom priznaní za rok 2004 sú už rubriky na poukázania 2 % dane. Tieto rubriky vyplňte podľa bodu 3 predchádzajúceho odseku.

2.         Vyplnené daňové priznanie doručte na váš daňový úrad do 31.3.2005. Žiadne iné tlačivá nie sú potrebné.

 

Predtlačené tlačivá pre zamestnancov si môžete stiahnúť tu, alebo vám ich na požiadanie zašle sekretariát SZR, Wolkrova 4, 85101 Bratislava, tel: 02/6224 7501.

 

Za všetky príspevky vopred ďakujeme.

 

  Roman Kudláč OM3EI, sekretár SZR