WRC 2003

4. júla sa v Ženeve skončila Svetová rádiokomunikačná konferencia (WRC) 2003.
Pre nás je významné rozhodnutie konferencie odsunúť rozhlasové vysielanie z rozsahu 7100-7200 kHz. Táto časť pásma bude v budúcnosti patriť len rádioamatérskej službe.
Rozhlasové stanice musia prejsť najneskôr do roku 2009 na frekvencie nad 7200 kHz. Výnimkou budú len niektoré štáty 3. oblasti ITU (najmä na Strednom východe), kde ostanú v tomto rozsahu doterajšie pevné a mobilné služby. Zrušila sa medzinárodná požiadavka ITU, aby operátori amatérskych staníc pracujúci na pásmach pod 30 MHz museli skladať skúšky z telegrafie. Rozhodnutie o povinnosti takých skúšok je odteraz ponechané na povoľujúce orgány v jednotlivých krajinách.
Nepodarilo sa obhájiť pásmo 70 cm pred profesionálmi a v rozsahu 432-438 MHz bol schválený frekvenčný prídel pre satelitné radary ako sekundárnu službu. O ďalších zmenách iste napíšu rádioamatérske časopisy...

Tibor OM3BG