Nový RIMIGAte 0.2

Nedávno bola uvoľnená nová verzia freeware linuxového APRS I Gate servera - RIMiGate - ver. 0.2. Verzia 0.2 je trochu odlišná od tých predchádzajúcich nakoľko uživatelia už nepotrebujú OS Linux pre používanie RIMiGate. RIMiGate je teraz distribuovaný ako image disku, ktorý môže byť zapísaný na disk pomocou voľne dostupných nástrojov pre Linux, Windows a Macintosh. Navyše konfiguračné súbory teraz uložené na MS DOS súborovom systéme, takže uživateľ môže konfiguračné súbory veľmi ľahko upravovať. Minimálna požadovaná konfigurácia je 486tka s   12 MB RAM.
RIMiGate si môžete stiahnúť z http://www.rimboy.com/rimdistro/rimigate/  

 
Rado OM6KW