QRP WARC-Speed DX Challenge

Pre zvýšenie QRP aktivity na WARC pásmach vyhlasuje Danny K7SS a Ward N0AX z Western Washington DX Club-u novú jednoročnú súťaž QRP "WARC-Speed DX Challenge".
Cieľom je urobiť s QRP toľko zemí DXCC koľko sa bude dať na WARC pásmach 30, 17 a 12m. Súťaž začína o 00:00 UTC 1. júna 2003 a končí 23:59 31. mája 2004. Pre súťaž je QRP definované ako 5W, alebo menej na digitálnych módoch a CW, alebo 10 W PEP na SSB. Diplomami budú ocenené 3 najlepšie stanice z každej CQ zóny v každej z niekoľkých kategórii za nadviazanie 100 zemí DXCC na nejakom (jednom) pásme.
Priebežné výsledky budú posielané mesačne v nasledujúcich kategóriach: 17-metrov CW, 17-metrov SSB, 17-metrov Digital, 17-metrov spolu (mix), 12-metrov CW, 12-metrov SSB, 12-metrov Digital, 12-metrov spolu (mix), 30-metrov CW, 30-metrov Digital, WARC p. spolu CW, WARC p. spolu SSB, WARC p. spolu Digital, WARC p. spolu MIX. Účastníci sa môžu zúčastiť v ľubovoľnom počte kategórii. Súťaž sa zaobíde bez QSL lístkov a nepohodlných "papierovačiek"...
Na konci každého mesiaca WA7BNM umiestni formulár pre zber priebežných výsledkov na web stránku http://www.hornucopia.com/3830score/ Účastníci nahlásia svoje výsledky a aktualizované výsledky budú umiestnené na stránke 3830 reflektoru a tiež budú zaslané do daľších kontest, DX a QRP reflektorov. Po roku - na konci súťaže si budú môcť účastníci stiahnúť veľmi pekný certifikát (diplom). Systém podmienok súťaže sa zakladá na čestnosti účastníkov, inak povedané Challenge nie je pretek... Viac info môžete získať: Ward N0AX, n0ax@arrl.net .

Rado OM6KW