Předpověď podmínek šíření krátkých vln 30.3.2003


Přehled za období 8. února - 30. března 2003:

Měření výkonového toku slunečního radiového šumu v 20.00 UTC na vlnové délce
10,7 cm observatoří Dominion Radio Astrophysical Observatory v Pentictonu, B.C.
(přibližně 250 km východně od Vancouveru, http://www.drao.nrc.ca) v jednotkách
s.f.u. :

139 141 136 135 132 131 131 124 119 112 110 116 118 120 107 104 102 102 109 118
125 130 147 149 146 149 150 150 148 153 144 142 138 134 139 131 129 125 118 108
97 91 89 93 98 109 127 141 147 155 155

Geomagnetické denní indexy Ak z Boulderu, CO.:

12 14 16 10 9 7 19 18 13 12 18 12 17 13 12 10 6
5 14 23 18 13 12 16 20 17 18 13 11 13 11 13 9 15
17 22 16 31 20 12 17 30 14 20 7 5 9 22 22 21 22


Situace a vývoj:

Kdyby nic jiného, pak přinejmenším dny okolo letošní jarní rovnodennosti nás
nemohly nepřesvědčit, že je sluneční aktivita jednoznačně na sestupu. A v
ionosféře by byla situace mnohem lepší, nebýt masivních magnetických bouří,
které probíhaly současně s poklesem sluneční radiace. Tentokrát tedy nebyl důvod
k obvyklému zlepšení podmínek šíření - můžeme jen konstatovat, že podle zákonů
nebeské mechaniky prošlo Slunce 21.3. v 01:59 rovinou ekliptiky a vstoupilo do
znamení Berana a těšit se na lepší dny, až bude magnetosféra Země klidnější a
sluneční radiace intenzivnější.

Zatímco ještě před rokem odpovídala výše MUF(F2) číslu skvrn R=150, nyní jsme
většinou pod stovkou. A stačí vetší, či delší porucha magnetického pole Země,
jako například 2.-3.2., nebo 22.-24.3., 28.3., aby odpovídala R=50-70, anebo
zejména 21.3., kdy se stejný index v globálním měřítku pohyboval kolem 30.
Příznivé dny, kdy výše MUF(F2) odpovídala číslu skvrn na stovkou, jsme zažili
6.-9.2., 11.-17.2., 20.2., 5.3., 8.-10.3. a naposledy 12.-14.3.
Předpovědi:

Postupný pokles bude pokračovat až do konce roku 2006. Ale již během roku 2008
číslo skvrn znovu stoupne nad stovku a nejkratší pásma KV v globálním měřítku
ožijí. Z pěti posledních maxim jedenáctiletých cyklů sice bylo právě uplynulé
druhým nejnižším, i tak ale bylo nadprůměrně vysoké. Je sice pravda, že v 19.
cyklu s maximem v letech 1957-1958 bylo zaznamenáno i R12 > 200 a že ještě vyšší
byla sluneční aktivita během tzv. "velkého maxima" zejména v letech 1100-1250 (a
znovu kolem roku 1380), ale naopak hluboko poklesla během takzvaných minim
Spörerova a Maunderova (v letech 1470-1545 a 1645-1715, kdy se R blížilo nule).

Krátkodobé změny: podle předpovědi z Boulderu začne sluneční tok v příštích
dnech opět klesat až na kvaziperiodické minimum okolo 90 s.f.u. ve dnech
17.-18.4., načež by měl do konce dubna stoupat až na 145 s.f.u.

Magnetické pole Země bude aktivní 31.3.-3.4., 5.-7.4. a 9.-19.4., narušené
1.-2.4., 6.-7.4., 11.-13.4. a 16.-19.4. a klidné 8.4., 20.-21.4. a možno i 4.4.

Výšeuvedené údaje najdete v pravidelně od roku 1978) vydávané předpovědi z
Ondřejova každý čtvrtek odpoledne v rubrice SOLAR v síti PR a na
http://sunkl.asu.cas.cz/~sunwatch/forecasts.html   na internetu.

Kombinace relativně nízké a opět klesající sluneční aktivity s častými vzestupy
geomagnetické aktivity nadále neslibuje příliš příznivý vývoj. Příštích několik
dnů by ale mělo být přece jen o něco lepších a pásma DX by se mohla pravidelně
otevírat zhruba včetně patnáctky (desítka spíše jen na jih). nejbližší zlepšení
čekáme okolo 5.4. a 9.4. a další, výraznější, možná až okolo 21.4.

73 de Franta, OK1HH P.I.G.