Viete o niekom, kto použil pri záchrane ľudského života rádioamatérsku vysielačku ?

Važení priatelia, sústreďujem informácie o situáciach, kedy v minulosti i súčasnosti boli slovenské rádioamatérske stanice, resp. i stanice CB, doma i v zahraničí, použité pri záchrane ľudského života, zdravia a ochrane majetku. Tieto informácie budú zverejnené na internetovej stránke Rádioamaterskej tiesňovej služby A.R.E.S. - http://www.ares.cq.sk, prípadne ako podklad pre článok do časopisu. Ak ste sa vy osobne zúčastnili na takejto záchrannej akcii, resp. váš známy, prosím o stručný opis celej akcie. Informáciu prosím pošlite na internetovú adresu A.R.E.S. e-mail: ares@cq.sk.

TNX a VY 73
de Jaro OM1II