Slovenský Zväz Rádioamatérov v spolupráci s RádioKlubom OM3REU
               organizuje 
    Celoslovenský letný výcvikový tábor mladých rádioamatérov
 
Termín konania:    od 10.8. do 23.8.2003
Miesto konania:    Rekreačné zariadenie Bezovec /nr Piešťany/
Podmienky účasti:   znalosť telegrafie minimálne 20 znakov/min 
Výška poplatku:    -pre členov Slovenského zväzu rádioamatérov 
            do 18 rokov nepresiahne 2.000.- Sk
           -ostatní si hradia plnú cenu pobytu cca 3600,- Sk
Ubytovanie:      zrubové chatky 9 miestne (1x2, 1x3, 1x4)
            + spoločenská miestnosť, terasa, WC, sprcha
Bližšie informácie:  OM3TA - mobil: 0905/772362
                e-mail: om3ta@post.sk 
Počet účastníkov je obmedzený, preto prihlášky posielajte už teraz na
uvedenú internetovú adresu.
                 Za RK OM3REU Jaro OM3TA a Jaro OM1II