Recenzia nového Logger 32 od K4CY
Rado OM6KW

Základné vlastnosti
Systémové požiadavky
Inštalácia
Prvé spustenie
Novinky a vylepšenia
Záver

12. apríla bola konečne zverejnená prvá oficiálne dostupná verzia Logger 32 - ver.1.0.441.
Je to beta verzia, tzn je to vývojová verzia a môžu sa v nej vyskytovať ešte nejaké chybičky, ktoré budú opravené v ďaľších verziách Logger 32.
Stiahnúť si ju môžete z web stránky KC4ELO, inštalačný súbor má asi 10,5 MB.
Stiahnúť sa dá i z www.hamradio.sk, download pôjde možno rýchlejšie, okrem toho si môžete stiahnúť i help vo forme pdf súboru.

Základné vlastnosti:
Možnosť zalogovať viac ako 1.500.000 QSO !
Denník je plne kompatibilný s ADIF formátom, vrátane nových módov a submódov.
Všetky Country, County a IOTA databázy sa dajú komplet celé editovať.
Denník zobrazuje východ/západ slnka, vzdialenosť od príslušnej krajiny, miestny čas, azimut pre nasmerovanie antény.
Zobrazuje polohy satelitov v reálnom čase.
Zobrazuje mapku Grayline.
DX spoty sú zobrazované v okne DX spots, ako zdroj sa dá použiť Packet Rádio, alebo internet (telnet).
Uživateľ si sám definuje nastavenia farieb pre spotované WKD/CFM zeme DXCC.

Podpora CDROM pre získavanie QSL info v reálnom čase.
Podpora použitia QRZ.com a GoList-u cez internet.
Veľkosť všetkých okien sa dá meniť.
Podporuje použitie viacerých .INI súborov pre rôzne nastavenia (normal, contest,...).
Plne konfigurovateľné fonty, pozadia a popredia.
Skripty pre automatické pripojenie na DX cluster, alebo telnet.
Definovateľné skripty a zástupcovia pre telnet a DX cluster.
Usporiadanie položiek LOGu podľa Dátumu, Značky, Frekvencie, Pásma, Módu, Zóny,...
Nastavenie svojho vlastného rozdelenia pásiem.
Automatické zobrazovanie už urobených značiek pri zadávaní značky do LOGu - Callsign preview.
Podporuje anténny prepínač ovládaný cez paralelný port, ktorý môže byť automaticky prepínaný z ohľadom na vaše nastavenie rozdelenia pásiem.
Spojenia môžu byť prevedené do výstupného ADIF, alebo CSV formátu.
Podpora viacerých uživateľov (napr. v RK je jedna značka, no LOG používa viac OPs, každý si loguje svoje spojenia na svoje meno).
Podpora viacerých LOGov - viacerých staníc/značiek

Podpora eQSL a LOTW výstupných súborov.
Export QSO označených pre QSL agendu.
Farebné označenie QSLov čakajúcich na odoslanie.
Posielanie DX spotov na VHF DX Cluster, alebo Telnet.
Zabudovaná je Zakanaka (okno zvukovej karty) pre PSK31/RTTY.
Zabudovaný je CW kľučovač - CW Machine s programovateľnými tlačidlami (pamätami).
Podporuje automatické ovládanie anténneho rotátora.
Počítadlo sériových čísel pre kontesty až do 999.999 QSO.
Uživateľ si môže sám nastaviť akými farbami má byť zobrazené WKD/CFM QSO, odoslaný QSL, QSL čakajúci na vytlačenie,..
Zálohovanie (kompresia a uloženie) súborov denníka stlačením jedného tlačítka.

Systémové požiadavky:
Logger 32 bol testovaný na nasledujúcich Operačných Systémoch od fy Microsoft: Windows 95/98/98SE, ME, NT, 2000, XP.
Minimálna HW konfigurácia: Pentium 166 MHz, 32 MB RAM. Pre inštaláciu je  potrebných asi 20 MB miesta na pevnom disku.

Inštalácia:
Veľmi jednoduchá, po jej spustení sa nám najskôr zobrazí okno, ktoré nás upozorní na to, že pred započatím inštalácie je veľmi vhodné ukončiť všetky spustené programy, nakoľko pri inštalácii je potrebné zapisovať do súborov, ktoré môžu používať nami spustené aplikácie.
Po odkliknutí OK sa zobrazí ďaľšie okno, ktoré nám ponúkne nastaviť si adresár (cestu) kde bude nainštalovaný SW. Implicitne je nastavená cesta do adresára C:\Program Files\Logger32\. Po kliknutí na tlačítko s logom Loggeru 32 sa začne samotný proces inštalácie.

Prvé spustenie:
Pri prvom spustení nás Logger upozorní na nutnosť zmeny nastavenia v Regional Settings (Místní nastavení/Miestne nastavenia v CZ/SK verzii Windows).
Bez toho by Logger korektne nefungoval, preto v položke Čísla nastavíme v okienku Desetinný oddělovač bodku.
bodka.jpg (6683 bytes)

Takže na druhý pokus by sa už nám mal Logger 32 spustiť. Privíta nás množsvto okien, ktorých vzhľad i usporiadanie si môžeme konfigurovať po kliknutí na príslušné okno pravým tlačítkom myši. Niektoré položky (stĺpce) LOGu môžeme úplne zrušiť a tie, čo zostanú si popresúvať tak ako nám bude najlepšie vyhovovať. Detailným popisom jednotlivých menu a možností sa nebudem zaoberať. Je to veľmi jednoduché a po chvíľke experimentovania to intuitívne zvládne snáď každý. Vzhľad môjho Loggeru 32 je konkrétne takýto:
(Ak si chcete pozrieť krajší a väčší obrázok, kliknite sem.)
 
logger_dxckompl.jpg (98037 bytes)

Vyššie zobrazené usporiadanie sa mi momentálne zdá ako najpraktickejšie.
Pre pripojenie na Packet Rádio používam Baycom modem, Alinco DJ180 t.j. asi 5W a 6 el. Yagi.
Po SW stránke pre PR používam AGW Packet Engine od SV2AGW ver. 2003.308 + IZ4AFW AGW Packet Engine Telnet Interface ver. 1.2.1.

Novinky a vylepšenia v Logger 32
Všetkých noviniek a vylepšení je veľa, preto tu spomeniem len pár takých, ktoré sú snáď najužitočnejšie.
Možnosť kľučovania TCVRu pomocou sériového, alebo paralelného portu. Táto možnosť v predchádzajúcej verzii veľmi chýbala.
Kľučovanie zabezpečuje aplikácia "CW Machine".

CWmachine.jpg (10204 bytes)

Preto, aby kľučovanie fungovalo je potrebné urobiť niekoľko nevyhnutných krokov.
1, Nainštalovať "DriverLINX Port I/O Driver for Win95 and WinNT"
inštalačný súbor je umienstnený v adresári, kde bol nainštalovaný Logger a jeho meno je
port95nt.exe
2, Mať zapojený kľučovací interface podľa obrázku, ktorý nájdete v Helpe Loggeru.
3, Správne nakonfigurovať CW Machine, opäť pomože Help.

Zálohovanie v Logger 32:
Je doporučené robiť často - pre istotu... Zálohovanie sa urobí jednoducho kliknutím na ikonku backuplogu.jpg (5111 bytes)v ovládacom menu.
Okrem zálohovania celého denníka je ešte možnosť zálohovať iba "User" súbory. Tým sa zálohujú iba uživateľské súbory a databázy no nebude sa zálohovať denník. Zálohuje sa kliknutím na ikonku backupuser.jpg (5353 bytes).

Ak ste doteraz používali Logger16 (8.07) môžete si svoj starý denník previesť do Logger32 podľa postupu opísaného v Helpe v kapitole "Transferring Logs from Logger16 and other programs / How to Transfer your Logger16 Logbook into Logger32".

Importovať sa dajú iba denníky, ktoré sú v ADIF formáte. Import cca 1600 QSO som testoval na 486/66Mhz/16MB RAM kde trval asi 25 minút !!! Na 486tke je Logger 32 veľmi pomalý, pričom jeho predchádzajúca verzia sa ešte dala použiť. Import tých istých 1600 QSO na Celerone 900 MHz/256MB RAM trval pár sekúnd.

Záver:
Pozitívne stránky Logger 32:
+ Oproti predchádzajúcej verzii množstvo vylepšení a nových možností.
+ Veľmi podrobný, prepracovaný help.
+ Takmer všetko si môže užívateľ nakonfigurovať podľa svojich predstáv (rozmery, farby, počet okien, stĺpcov a ich použitie,...)
+ Ak máte nejaký pre Vás neriešiteľný problém, môžete sa s ním obrátiť na Logger 32 diskusnú skupinu.
+ Je zadarmo - freeware !
Negatívne stránky Logger 32:
- Vyššie požiadavky na HW (doporučené minimálne Pentium 166 MHz)
- Import iba denníkov v ADIF formáte (i keď ADIF je dosť univerzálny)
- Export denníka iba do ADIF, UQF a CSV formátu

Logger 32 sa určite oplatí nainštalovať a používať, komfort a možnosti ktoré tým získate určite stoja za to.