Chiltern DX Club - anglická DX nadácia ocenila diplomom "Local Heroes" pre rok 2003 veľmi známeho operátora "Tex" Izumo 9M2TO. Toto ocenenie je udeľované operátorovi, ktorý býva v DX krajine a poskytuje excelentné služby DX komunite a udržuje vysoký štandard prevádzky bez vlastného (finančného) prospechu z väčšiny sponzorstva. Tex je veľmi aktívny a počas mnohých rokov nadviazal veľmi veľa QSOs s celým svetom na pásmach od 160m po 6m.