Rozšírenie pásma 40m

Na Svetovej Rádiokomunikačnej Konferencii (World Radiocommunication Conference) 2003 v Ženeve, ktorá bude zhruba o tri mesiace ARRL podporí dva návrhy presadzujúce vytvorenie celosvetového 300 kHz širokého frekvenčného segmentu v pásme 40m. Podľa info od Davida K1ZZ vďaka úsiliu dobrovoľníkov z IARU ako i ďaľších zainteresovaných momentálne toto rozšírenie podporuje viac ako 30 krajín, ktoré sa podpísali pod podporu prvej, alebo druhej alternatívy rozšírenia 40m pásma. Podľa vyjadrenia Davida je potrebná ešte väčšia podpora návrhov, no súčasný stav je viac ako dobrým štartom. Najpopulárnejšou spomedzi pol tucta návrhov na rozšírenie je tzv "Metóda B".
Región 1 a 3 by mal mať prístup od 7100 do 7200 kHz na sekundárnej báze od roku 2005 a v roku 2009 dosiahnutie prístupu pre všetky ITU regióny pre celý frekvenčný segment od 7000 do 7300 kHz s tým, že vrchných 100 kHz bude v regiónoch 1 a 3 zdieľaných s fixnými a mobilnými stanicami.
Rozhlasové vysielanie by sa malo presunúť nad 7300 -7550 kHz. Táto zmena by okrem iného znamenala koniec potreby vysielať splitom na 40m pri SSB spojeniach so stanicami z regiónu 2...

Rado OM6KW