Výberové konanie na vyhodnocovateľa OM-AC pretekov

Pretože Miloš OM1AA, dlhoročný vyhodnocovateľ OM-AC končí vyhodnocovanie OM-AC pretekov koncom tohto ročníka, PrSZR vyhlasuje výberové konanie na nového vyhodnocovateľa. Miloš prisľúbil vyhodnotiť OM-AC ešte v októbri a urobí aj celoročné vyhodnotenie.
Za jeho zodpovednú prácu mu všetci ďakujeme.
Vítaný je rádioamatér, ktorý so aspoň občas zúčastňuje KV kontestov a má prístup na internet, alebo aspoň na paket.
Prihlásiť sa môžete písomne na adresu:
SZR, Wolkrova 4, 851 01 Bratislava,
telefonicky na 02-6224 7501,
faxom na 02-6224 6926,
elektronickou poštou na adresu sara@ba.sknet.sk,
alebo osobne na sekretariáte SZR do 30.9.2002.