Stretnutie rádioamatérov v OE

V dňoch 22. a 23. júna 2002 organizuje oblastná skupina ADL-303 stretnutie rádiomatérov. Miestom konania je veľká lúka pri Neulengbachu vo Viedenskom lese západne od Viedne (JN78XD), na diaľnici Westautobahn (A1). Organizátori očakávajú veľa rádiomatérov a priaznivcov z Viedne (OE1), Dolného (OE3) a Horného Rakúska (OE5). Srdečne pozývaní sú aj rádioamatéri a priaznivci z OM a OK. Nejde o komerčne zamerané stretnutie. Cieľom organizátorov je umožniť priateľské stretnutia rádioamatérov zo širokého okolia. Nocľah je možný vo vlastných stanoch, karavanoch a autách. Elektrický prúd a sanitnárne priestory budú k dispozícii.

Na stretnutí budú prezentované nasledovné aktivity: klasická KV SSB a CW prevádzka, ATV, satelitná prevádzka, VKV DX prevádzka, mikrovlnné spojenia, digitálne druhy prevádzky (PSK 31, SSTV, APRS, paket, Pactor), pokusy s laserovou komunikáciou, QRP prevádzka, svojpomocná stavba portablových antén, meranie parametrov. Ako doplnkové aktivity sú plánované štart balóna a helikoptéry (závisí od poveternostných podmienok), blší trh a pripravený je aj program pre deti účastníkov.

Aktuálne Informácie nájdete na internetovej stránke http://www.amateurfunktage.at .

Srdečné pozdravy z Viedne zasielajú

Eva Sulírová, OM8AES ( om8aes@point.at )
a Franz Sobotka OE1AOA