Podľa info od Larryho Newitta z Geological Survay of Canada bya sa mal po roku 2004 severný magnetický pól presunúť z územia Kanady na sever Aljašky a neskôr eventuálne na územie Ruska. Magnetický pól sa stále presúva z miesta na miesto, no v posledných rokoch sa rýchlosť presunu zvýšila. Ak bude pokračovať presun tak, ako tomu bolo doteraz, prejde severom Aljašky a potom sa presunie na Sibír v polovičke tohto storočia, no Larry tiež upozorňuje, že tieto úvahy nemusia byť úplne správne. I keď sa pól presúva už po stáročia severným, alebo severozápadným smerom nemusí isť týmto smerom stále. Rýchlosť presunu sa veľmi zvýšila v priebehu posledných 25 rokov a takisto sa môže postupne znížiť v priebehu niekoľkých rokov.

Rado OM6KW