OM DX rebríček

Rebríček zostavuje redakcia Rádiožurnálu raz ročne vždy k 31.12. príslušného roku. Rebríček je vedený v kategóriach:

MIX - platia CW aj fone spojenia od 15.11.1945
FONE - platia spojenia od 15.11.1945
CW - platia spojenia od 1.1. 1975
RTTY - platia spojenia od 15.11.1945
SSTV - platia spojenia od 15.11. 1945
SWL - platia spojenia od 15.11. 1945

Vo všetkých týchto kategóriach sa uvádza počet potvrdených zemí DXCC formou zlomku, kde prvé číslo (čitateľ) udáva počet potvrdených zemí platných v dobe hlásenia, druhé číslo (menovateľ) udáva počet potvrdených zemí celkom (vrátane zrušených).

1,8 MHz - platia spojenia od 15.11 1945
3,5; 7; 14; 21; 28 MHz - od 1.1.1969
10,1 MHz - od 1.1.1981
18; 24 MHz - od 1.1. 1987
50 MHz - od 15.12. 1991
Rebríček pásmových zemí - súčet pásmových zemí z min. piatich a max. deviatich KV pásiem.
Na jednotlivých pásmach sú rebríčky vedené iba v kategórii MIX a hodnotí sa len počet potvrdených zemí platných v dobe hlásenia.

Hlásenia je potrebné zaslať do 31. januára príslušného roku na adresu Rádiožurnálu, alebo e-mailom na: radiozurnal@ba.telecom.sk .
Je ich možné nahlásiť i v pásme 80 m na frekvencii 3750 kHz v nedeľu ráno po DX krúžku (Števovi OM3JW).