Nový vyhodnocovateľ OMAC

Novým vyhodnocovateľom OM Activity Contestu sa stal Mojo OM6MW. V novom ročníku, ktorý začne novembrovým kolom preto zasielajte hlásenia poštou na adresu:
Mojmír Jagoš, Jaseňova 3, 010 01 Žilina
emailom: omac@pobox.sk
, alebo cez PR: om6mw@om0pbc