Ed RU6LA pracoval v nedeľu poobede až do neskorých nočných hodín pod značkou RU6LWZ a RU6LA na 137.7 kHz módom QRSS. Produkoval fantastický signál videľný a počutelný v celej Európe. Nakoľko však mal problémy s príjmom, neuskutočnil žiadne spojenie. Bude sa však o to pokúšať v nasledujúcich týždňoch. Veríme, že sa to čoskoro podarí. Spectrogram prijatý Rišom OM2TW nájdete na http://www.qsl.net/om2tw .

73 de Rišo OM2TW