Po niekoľkých pokusoch o prekonanie Atlantiku sa Rišovi OM2TW podarilo pretlačiť svoj signál na druhú stranu mláky. Rišo vysielal niekoľko nocí sériu písmen "TW" z dôvodu jednoduchšej identifikácie. John VE1ZJ prijímal jeho QRSS signál na frekvencii 135.922 kHz v sobotu 5.1.2002 medzi 06:00 - 06:45 UTC. Signál bol veľmi slabý, ale dekódovateľný. V každom prípade je to prvý krok k obojstrannému crossband spojeniu cez Atlantik. Dúfame, že čoskoro budeme môct uverejniť aj kvalitnejšie záznamy spoza "veľkej mláky". Mimochodom, Rišo je týmto najvzdialenejším Európanom ktorého signál prijímal John VE1ZJ cez Atlantik. Prekonaná vzdialenosť je vyše 5900 km !

Rado OM6KW