Mimoriadna aktivita OM

Rádioklub OM3REU pri príležitosti 10. Výročia vzniku SR vyhlasuje v mesiaci január 2003 súťaž o najaktívnejšie stanice. Cieľom súťaže je urobiť čo najväčší počet spojení na KV i VKV všetkými povolenými druhmi prevádzky. Neplatia spojenia uskutočnené počas pretekov a cez pozemné prevádzače. Spojenia cez satelity sú povolené. Zúčastniť sa môžu všetky OM stanice a OM SWL. Prví traja v každej kategórii obdržia diplom.

Termín:        1.1. - 31. 1. 2003
Čas:            00.00 - 24.00 hod.
Kategórie:
            SOAB - stanice majúce koncesiu menej ako 3 roky
            SOAB - ostatné stanice
            MOAB - kolektívne stanice
            SWL - všetci poslucháči bez rozdielu veku

Denník a titulný list treba zaslať iba v digitálnej forme (EDIF, ADIF) na e-mail: om1ii@centrum.sk do 30 dní po skončení súťaže. Všetky došlé denníky budú pre kontrolu zverejnené na internete. Každý, kto zašle denník, dáva tým automaticky súhlas na jeho zverejnenie.
   
Prípadní sponzori na vecné ceny pre víťazné stanice môžu zaslať svoje ponuky na e-mail: just@attplus.sk .