Mapa WW lokátorov Slovenskej republiky

VKV komisia SARA uvažuje o vydaní farebnej mapy Slovenska s vyznačenou sieťou WW lokátorov v mierke 1:300 000. Podmienkou vydania je dostatočný záujem zo strany OM pripadne OK radioamaterov a CB-čkárov.

Za účelom zistenia približného záujmu prosíme záujemcov aby sa prihlásili packetom, alebo Internetom na om7ag@stonline.sk  s  uvedenim volacej značky a počtu kusov máp. Možná je aj online prihláška  Tónovi OM7AG na 3756 kHz počas ranného KV krúžku dôchodcov alebo na prevádzačoch  OM0OVW , OM0OVR alebo OM0OVU.

Dúfame, že o mapu prejavia  záujem aj  uchádzači o nový diplom WW lokátory Slovenskej republiky.

Ak na vyhotovenie máp prispeje SARA predbežná cena mapy bude do 100,- Sk.

Sponzorský príspevok  na zaistenie vytlačenia by bol  vítaný.

Peniaze od SARA vybavuje Milan OM5KM.

Vytlačenie v SKU Harmanec upresní Peter OM7MO.