Ďažší rekord v pásme LF

Stanica ZL6QH (Quartz Hill club station) vysielala 15. decembra 2001 počas celej celej noci, od večera do rána vežmi pomalou CW v pásme 136 kHz ako maják. Jej signál bol zachytený a rozpoznaný Johnom VE1ZJ. Preklenutá vzdialenos medzi Sydney, Nova Scotia - QTH VE1ZJ a QTH ZL6QH bola vypočítaná 15 645 km, čo je nový rekord v pásme 136 kHz pre príjem signálu jedným smerom prenosu.
 

Rado OM6KW