Letný kurz rádioamatérov

Blíži sa koniec školského roka, príchod letných prázdnin a s tým aj otázka, čo s rádioamatérskym kurzom mládeže. Od septembra sa snažíme nájsť vhodnú lokalitu, kde by mohol byť kurz zorganizovaný. Nakoniec sme objavili miesto, ktoré sa nachádza približne v strede Slovenska, v pohorí Národného parku Malá Fatra, rekreačné zariadenie MARIAS v Trusalovej, neďaleko obce Turany v okrese Martin ( http://www.chata-marias.sk ).
Termín kurzu je plánovaný od 11.8. do 23.8.2002. Podmienkou pre účastníkov je vek od 15 do 18 rokov a znalosť telegrafie minimálne 20 znakov za minútu. Skúsenosti z predchádzajúcich kurzov hovoria, že niektorí účastníci, ktorí túto podmienku nesplnili, museli opakovať skúšku z telegrafie.
Výška poplatku pre rádioamatérsku mládež nepresiahne 2000,- Sk. Presná cena za 12-denný pobyt na kurze závisí od počtu úcastníkov, výšky dotácie na kurz a výšky dobrovoľných príspevkov od fyzických ako aj právnických osôb, ktoré sa podarí na tento účel vyzbierať. Bližšie informácie poskytne Jaro OM3TA. Naším cieľom je zabezpeciť kurz pre čo najviac účastníkov za čo najnižšiu cenu.
Kurzu sa môžu zúčastniť aj záujemcovia starší ako 18 rokov, tí však hradia plnú cenu pobytu. Počet účastníkov je obmedzený, preto prihlášky posielajte už teraz na adresu:
Jaroslav Just OM3TA, Romanova 11, 85102 Bratislava,
mobil: 0905/772362,
e-mail: jaroslav.just@lps.sk .

Za rádioklub OM3REU
Jaro OM3TA a Jaro OM1II